Ve svízelné situaci se někdy nacházejí osamělé a opuštěné těhotné, u nichž četba o potřebě příjemného a klidného prostředí, o partnerských vztazích a o společném očekávání příchodu dítěte na svět vyvolá jen útrpný úsměv nebo pláč.

Rozsáhlé studie o průběhu těhotenství a porodu v závislosti na sociálních podmínkách, na rodinném stavu, rodinných poměrech, vzdělání, zaměstnání a jeho zátěži, včetně cesty na pracoviště, na finanční a bytové situaci, zátěži v domácnosti a podobných dalších vlivech jednoznačně prokázaly, že svobodné a osamělé ženy žijící v nepříznivých sociálních podmínkách mají více těhotenských komplikací, jako jsou potraty, předčasné porody a porodní nepravidelnosti, zejména poruchy činnosti dělohy během porodu a že situací těhotné nezůstává ušetřen ani plod, který bývá často s nížší porodní hmotností.

Tato zjištění často vede k zařazení osamělých těhotných do kategorie rizikových těhotných. Je jim věnována prohloubená prenatální péče. To je ale vše, co může porodník a porodní asistentka pro ženu učinit! Osamělá těhotná však potřebuje sociální pomoc, což je mnohdy více než pomoc finanční.

Na pomoc osamělým a opuštěným těhotným se zaměřilo v poslední době i několik českých nadací a klubů, které se jim snaží v nelehké chvíli podat alespoň odbornou pomoc.

Toto je třeba ověřit a eventuálně aktualizovat a hlavně doplnit internetové adresy a e.mailová spojení.

Klub ROSA, Spytihněvova 6, Praha 2, 120 00, je určen především pro rozvedené matky. Má v programu pomoc při řešení jejich situace zdravotní a sociální. Pořádá různé akce, kurzy apod.

Klub osamělých matek, Panská 7, Praha 1, 110 00, je zaměřen především na svobodné těhotné ženy a matky.

Jsou zakládány nové kluby (např. TOM – sdružení pro pomoc svobodným matkám) a další. Jejich adresu sdělí sociální odbory okresních a obvodních úřadů.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.