Předčasný porod je porod dítěte před 38. týdnem těhotenství. Děti předčasně narozené jsou nezralé, s nízkou porodní hmotností a s nedokonale vyvinutými orgány. Čím dříve přijde dítě na svět, tím hůře pro ně. Musí se potýkat s adaptačními problémy, jako je dýchání, udržení správné teploty, potížemi s přijímáním potravy či infekcí. Předčasně narozené děti přicházejí na svět s tím, že budou týdny a dokonce měsíce bojovat o svůj život v inkubátorech.

Stará babská pověra, že je lepší porodit dítě v sedmém měsíci než v osmém, je skutečně jen babskou pověrou, která nemá s pravdou nic společného. Pravda je totiž taková, čím déle miminko v maminčině bříšku vydrží, tím je to pro něj lepší.

Žijeme bohužel v době, kdy přibývá těhotenství, která zařazujeme mezi riziková. Mezi ženy, které patří do této skupiny, patří i ty, které již v minulosti prodělaly samovolný potrat, mají cukrovku, vysoký krevní tlak, nedostatečnost děložního čípku, nebo které v minulosti prodělaly závažné infekce, interrupci, léčbu neplodnosti nebo předčasný porod.

Samozřejmě, specializovaná porodnická zařízení jsou vybavena přístroji, které dokáží hodně, ale ani ty nejsou všemocné. V inkubátorech novorozeneckých JIP (běžně užívaná zkratka pro jednotky intenzivní péče) dokáží lékaři zachránit i takové nedonošence, kteří přišli na svět již v 24. týdnu těhotenství. Často váží méně než 1 kilogram, některá dokonce i méně než 500 g, avšak jejich budoucnost je značně nejistá.

Jejich životaschopnost je tím nižší, čím dříve se narodily. Mnoho jich po porodu zemře. Nezralost bývá v 50 až 60 % příčinou perinatální úmrtnosti novorozenců.
Nedonošené plody, které přežijí novorozenecké období, jsou po celý kojenecký věk ohroženy větší nemocností a některé i tělesnou a psychickou retardací – opožděním.

Příčiny předčasných porodů se podaří zjistit asi v polovině případů. Bývají to vývojové anomálie dělohy, nedostatečnost děložního hrdla, obvykle po předchozí interrupci, nadměrné rozepnutí dělohy při mnohočetném těhotenství a zmnožení plodové vody, preeklampsie neboli pozdní gestóza, cukrovka, tělesné a psychické trauma, poruchy vývoje placenty, vývojové anomálie plodů, nepravidelné polohy plodů ale nejčastěji zánět plodových obalů.

Nejčastějším subjektivním příznakem hrozícího předčasného porodu jsou děložní stahy, někdy odchod hlenové zátky uzavírající děložní hrdlo. Jindy odteče plodová voda i bez předchozích děložních stahů.

Pokud žena cítí častější a bolestivější děložní stahy, bolí ji v podbřišku nebo cítí tlak v břiše či zádech, případně začala krvácet, je nezbytné, aby se nechala vyšetřit odborníkem, který rozhodne, co dál.
V případě, že ženě odteče plodová voda, může jít jen o nepatrné množství plodové vody, které je téměř okem neviditelné, je nutné, aby žena odjela ke kontrole na porodnické oddělení. Po odtoku plodové vody totiž hrozí plodu infekce, která jej může poškodit.

Vyšetření, která těhotnou čekají:

- lékař maminku vyšetří a odebere anamnézu neboli se bude vyptávat na všechny okolnosti, které dříve postihly rodinu těhotné nebo ji samotnou, protože se situace často opakují

- při vyšetření se odebere řada krevních vzorků, ale zejména se provede stěr z pochvy, odborně kultivace, který se pošle na mikrobiologický rozbor. Toto vyšetření je velmi důležité, protože předčasný porod nejčastěji vyvolává zánět v pochvě, který ženu nemusí vůbec obtěžovat. Kolem 80 % předčasných porodů vzniká následkem infekce matky a v naprosté většině případů infekce k plodovému vejci přechází pochvou. Pouze v malém procentu z krve matky.

- vyšetření ultrazvukem, a to opakované, zejména přesné měření délky a tvaru děložního hrdla, což je moderní a jediné přesné potvrzení jeho případného „zkracování“ nebo „otevírání“


- při pozitivním nálezu hrozícího předčasného porodu „naordinuje“ lékař klid doma nebo v porodnici na lůžku, léky na zklidnění děložní činnosti a v případě infekce antibiotika na léčbu zánětu. Antibiotika se podají buď pouze do pochvy, v případě obzvláště závažných infekcí celkově, buď tabletami nebo přímo injekčním podáváním do krve maminky. Vždy se podávají antibiotika, která jsou pro dítě neškodná.

- pokud lékař zjistí z ultrazvukového vyšetření, že se děložní hrdlo zkracuje, je možné uvažovat o tzv. cerkláži, což je operační výkon v celkové anestezii, kdy se hrdlo „zašije“, ovšem od cerkláže se v poslední době ustupuje, protože při léčbě neoperační jsou pozorovány stejné výsledky jako bez tohoto zákroku

- těhotná, u které je riziko předčasného porodu, pokud není hospitalizována, navštěvuje častěji poradnu, kde absolvuje opakovaně vyšetření výskytu choroboplodných zárodků v pochvě, kultivace stěrů z pochvy

V České republice dochází k předčasným porodům zhruba u 6-8 % těhotenství, což odpovídá situaci v rozvinutým zemích. Výjimku tvoří Irsko, kde bylo před vlnou přistěhovalců, zejména z Afriky, předčasných porodů o polovinu méně. Problematice diagnostiky a léčby předčasných porodů by se měl věnovat jen lékař na specializovaném pracovišti.

Pokud tedy pojme váš osobní lékař podezření, že vám hrozí předčasný porod, měl by vás odeslat do poradny pro riziková těhotenství, nejlépe do centra, kde je návaznost na další péči o předčasně narozené novorozence. Intermediárních center pro porody po 32. týdnu těhotenství je v České republice asi 20, perinatologických center, kde se řeší porody před 32. týdnem těhotenství je u nás 12.

Z knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

 

Reklama