I v pravidelně probíhajícím těhotenství klesá, v důsledku zvýšeného objemu krevní plazmy, počet červených krvinek i krevního barviva. Tím příroda zařizuje, že krev není tolik „hustá“, odborné vizkózní, a lépe protéká i nepatrnými cévkami a dobře zásobuje veškeré tkáně kyslíkem a živinami a současně z nich odvádí jejich zplodiny.

Mírná forma poklesu počtu červených krvinek a krevního barviva nevyžaduje zvláštní léčbu a neovlivňuje stav maminky ani dítěte. Zvýšenou spotřebu železa, které je stavebním kamenem krevního barviva, odborně hemoglobinu, stačí často v těhotenství hradit zvýšenou konzumací pokrmů bohatých na železo.

Nedostatek železa, ať v důsledku jeho nízkého přívodu v potravě, nebo poruchou jeho vstřebávání v trávicím ústrojí těhotné či jeho správného využití v organizmu, se může projevit chudokrevností, které se odborně říká anémie.

Chudokrevnost má řadů forem, ale zde uvedeme jen její těhotenskou formu. Příznaky jsou: bledost kůže a sliznic, zvýšená únavnost, nechutenství a bušení srdce. Počet červených krvinek klesá na 3 miliony i méně, množství krevního barviva se dostává pod 110 g/l krve (normálně 120 až 160 g/l). Výrazné je snížení i objemu červených krvinek, jsou menší než normálně. Při závažnějším průběhu chudokrevnosti jsou podle doporučení lékaře užívány železité a vitaminové preparáty.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama