4. týden

Zárodek

Odehrají se dvě významné události. Vajíčko se uhnízdí v děložní sliznici. Začínají se tvořit první dvě zárodečné vrstvy. Zárodek má nyní průměr asi 1 mm.

Blastocysta se pomalu zanoří do děložní sliznice, která je v této době vysoká a prosáklá. Povrch sliznice se pod blastocystou rozpadá a ta se zanořuje do hloubky sliznice. Proces připomíná situaci, když se teplá kovová kulička vnořuje do vosku. Tento děj se nazývá uhnízděním, odborný název je nidace. Nidace začíná 6.-7. den po oplodnění a končí 12. den. Nidace je skutečným počátkem těhotenství.

Při uhnízdění mohou být ve sliznici dělohy narušeny drobné cévy. Pak zanoření oplodněného vajíčka může vyvolat slabé krvácení („špinění“), které mohou některé ženy omylem zaměnit za menstruaci.

Do uhnízdění čerpalo oplodněné vajíčko výživu ze svého vlastního obsahu, po uhnízdění přijímá výživu pro svůj vývoj a růst z děložní sliznice a nakonec z krevního oběhu matky.

Pro vývoj embrya jsou nyní životně důležité matkou produkované hormony estrogeny a progesteron. Tvoří se ve vaječníku, a to zejména v místě, odkud bylo vajíčko během ovulace vypuštěno. Toto místo má, pokud nastane oplození, žlutou barvu, a proto se mu říká žluté tělisko.

Zvýšené hladiny estrogenů a progesteron ovlivňují jak sliznici dělohy, její další bujení a prosakování, tak i způsobí, že menstruace, která by se v těchto dnech měla dostavit, vynechá. A to je první, ale dosud nejistá, známka těhotenství.

Uhnízdění je kritickou fází vývoje oplozeného vajíčka. 30 až 60 % oplozených vajíček zaniká pro poruchu jeho vývoje anebo pro poruchu uhnízdění. Zaniklé, i když původně oplozené vajíčko, je v termínu očekávané menstruace nebo menstruace o něco opožděné odplaveno s menstruační krví.

Uvnitř zárodku, zatím ještě blastocysty, se začínají objevovat vrstvy buněk, kterým se říká zárodečné listy. Buňky zárodečných listů se čile dělí.

5. týden

3. týden po oplodnění

Zárodek

Vytváří se budoucí placenta, objevují se první náznaky krevního řečiště a pohlaví, vzniká třetí zárodečný list.

Vzniká třetí zárodečný list. Z každého ze zárodečných listů vzniknou specializované tkáně, z nichž se vyvinou všechny další buňky, později základy všech orgánů a tkání.

Vnější zárodečný list (odborně ektoderm) je základem pro nervový systém, kůži, oči a uši.

Vnitřní zárodečný list (odborně endoderm), je základem pro trávicí ústrojí s játry, žlučníkem a žlučovými cestami, pro slinivku břišní, štítnou žlázu, plíce a další vnitřní orgány.

Prostřední zárodečný list (odborně mezoderm), je základem pro kosti, svaly, vazivo, cévy, močové a pohlavní orgány.

Placenta postupně přebírá nejen výživu zárodku, ale je i hormonálně aktivní orgánem. Tvoří celou řadu hormonů, zejména estrogeny a progesteron, které dosud produkovalo žluté tělísko. Když placenta převezme funkci tvorby hormonů, žluté tělísko ve vaječníku zaniká a změní se ve vazivovou jizvu.

Na konci třetího týdne po oplodnění má zárodek plachý a oválný tvar, je na něm patrný objemný konec, budoucí hlava a ocasní konec. V té době je již vytvořen i základ srdce.

6. týden

4. týden po oplodnění

Zárodek

Nastává období přechodu od vzniku zárodku k vytváření orgánů (odborně organogeneze) plodu. První údery srdce se objevují kolem 23. dne. Zárodek nabývá tvaru, který se podobá fazoli s výběžky, z nichž se později stanou končetiny. Vyvíjí se náznaky většiny orgánů. Zárodek se vznáší v plodovém vejci a s jeho povrchem je spojen vznikající pupeční šňůrou. Na konci prvního měsíce měří zárodek 5 mm.

Zárodek se začíná výrazně měnit. Z plochého, trojvrstevnatého tvaru vzniká válcovitý úvar se stále více zřetelným koncem hlavy. Srdce zárodku má tvar písmene S, začínají se tvořit srdeční komory a síně a zahajuje svoji činnost. První údery srdce se objevují zhruba za tři týdny po oplození. Jsou vytvořeny základy všech struktur mozku a míchy, těmto orgánů, se říká centrální nervová soustava. Na spodině mozku se začíná tvořit přívěsek mozkový, odborně hypofýza. Tvoří se základy sluchového aparátu. Je založen pruhovitý shluk buněk, ze kterého postupně vznikne jak vylučovací systém, ledviny, močovody, močový měchýř a močová trubice, tak i velká část pohlavních orgánů. Takže pohlavní orgány a močový aparát se u muže i ženy vyvíjí ze stejného základu buněk.

7. týden

5. týden po oplodnění

Zárodek

Z hlediska tvaru zárodku se během tohoto období ve srovnání se čtvrtým týdnem příliš němění. Jen nárůst hlavy poněkud předbíhá ostatní části. Tvoří se chlopně mezi síněmi a komorami srdce. Buňky v mozku se rozdělují na okrsky, které budou mít v budoucnu zcela odlišné funkce. Vyvíjejí se základy nervů jak pro činnost svalů, tak i pro zajištění přenosu bolesti. Vznikají základy pohlavních orgánů, svalů, nervů a kostní dřeň. Na konci hlavy se objevují dva malé výstupky pro oči, dvě prohlubeninky pro uši a jeden, zatím společný otvor pro nos a ústa.

8. týden

6. týden po oplodnění

Zárodek

Hlava zárodku je nyní v porovnání s trupem výrazně větší a ohýbá se dopředu. Na končetinách se objevuje náznak jednotlivých jejich částí a pomalu se objevují i známky tvořících se prstů. Zárodek se již začíná i v tomto týdnu pohybovat. V srdci se tvoří chlopně mezi síněmi a komorami. Vyvíjejí se základy pro vegetativní nervy, pro nervy ovládající činnost svalů a pro nervy, které v budoucnu budou zajišťovat přenos bolesti. Zakládá se oční čočka a do vznikající oční jamky se vchlypuje vrstva buněk, základ budoucí sítnice. Je založen jícen, plíce a základ žaludku. Začíná rozdělování střevní trubice na tenké a tlusté střevo. V játrech je patrný vývoj cév a tvorba dvou jaterních laloků. Vytváří se základ žlučníku a žlučových cest. Jsou založeny základy slinivky břišní. V základu ledvin se začíná vytvářet močovod, který se v části u ledvin rozšiřuje, naznačuje se vznik ledvinných pánviček. Základ močového měchýře zatím ústí do společného vývodu pro močový a střevní systém. Je založen shluk buněk, která je základem pro vznik vaječníků. Varlata se zatím nevyvíjí. U děvčátek je již hotov základ pro vývoj vejcovodů, dělohy a části pochvy.

9. týden

7. týden po oplodnění

Zárodek

Zásadní proměna provází končetiny. Začínají se objevovat meziprstní štěrbiny.

Pokračuje rozdělování buněčných okrsků v mozku, vytváří se síť cév, které budou mozek zásobovat krví. Z krční části míchy začínají vycházet nervy, které povedou k bránici. Bránice bude hlavní dýchací sval člověka. Mícha je obklopena buňkami, které jsou základem míšních obalů. V sítnici očí je zřetelně vidět pigment. Vytvářejí se slzné žlázky a začíná tvorba slzného kanálku. Uši jsou již rozděleny na své tři části, zevní, střední a vnitřní ucho. Začíná vznikat dolní ret obličeje. Jsou vytvořeny základy pro 20 „mléčných“ zubů. Žaludek se otočí ve směru hodinových ručiček o 90°, příčinou stočení je nepoměr mezi objemem dutiny břišní a rychlým nárůstem právě žaludku a střev.

10. týden

8. týden po oplodnění

Zárodek

Na konci 8. týden končí embryonální vývoj; jakmile jsou základy orgánů vytvořeny, stává se embryo plodem. Na konci tohoto období měří zárodek 3 až 4 cm a váží 3 až 5 g.

Koncem osmého týdne má již zárodek zřetelně lidskou podobu. Hlava je však stále oproti tělu výrazně velká. Tvoří téměř polovinu jeho těla. Zárodek má již vytvořený krk a v obličeji jsou patrná oční víčka. Ve svalovině srdečního svalu se vytvářejí drobné krevní cévy. Mozek se dále rozšiřuje a začínají v něm vznikat první elektrické impulzy. Začínají fungovat první reflexy v míše. Po podráždění obličejové krajiny nastane otevření úst a plod se začíná pohybovat. Začínají být patrné pohyby tlustého střeva, vytváří se základ konečníku. Je vytvořen chrupavčitý základ hrtanu a průdušnice. Vaječníky děvčátek se již rozdělují na kůru a dřeň. Po 8. týdnu jeho vývoje se již nemluví o zárodku, ale se hovoří o plodu. V této době jsou již vytvořeny základy všech orgánů.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.