Průkaz pro těhotnou je důležitý dokument, který slouží k zaznamenávání všech důležitých údajů o těhotné a vývoji dítěte.  

Průkaz je vyhotoven z papírového kartonu, který je několikrát přeložen, a nakonec tvoří knížečku, ve které jsou předepsané položky, které v průběhu těhotenství lékař nebo porodní asistentka vyplňují. Průkaz je pro celou Českou republiku jednotný.

 

Každá budoucí maminka by svůj průkaz měla nosit stále s sebou. Mohou nastat i náhle zdravotní komplikace, které s těhotenstvím nemusí ani souviset, např. dopravní nehoda, úraz apod. Žena bude potřebovat první pomoc a bude muset být vyšetřena nebo ošetřena jiným než svým lékařem. Pak se kdekoliv může kterýkoliv lékař nebo zdravotník  prostřednictvím Průkazu rychle a přesně seznámit se stavem těhotné ženy. Průkaz může ve velmi složitých situacích usnadnit stanovení konečné diagnózy.

 

Na rozdíl od dřívějších praktik, kdy se veškeré údaje zapisovaly do průkazu ručně, tak se dnes, v  době počítačů a elektronických tiskáren, tiskne  většina výsledků jednotlivě na samostatné listy papíru. Ženy by měly vždy nosit veškerou dokumentaci  pohromadě, zejména záznamy z ultrazvukového vyšetření, výsledky krevních vyšetření a vyšetření jinými lékaři-specialisty.

 

Praktická rada

-  průkaz pro těhotnou nosit společně s ostatními doklady

-  v průkazu by měly být založeny výsledky všech vyšetření

-  přehled v dokumentaci velmi usnadní, pokud si žena jednoduše označuje  číslicemi výsledky jednotlivých vyšetření, zejména pak z ultrazvuku v a  kardiotokografu.

Současná forma, ale částečně i obsah Průkazu pro těhotné jsou již překonány. Na novém Průkazu pro těhotné v současné době právě pracuje celým tým český, lékařů, odborníků pro porodnictví.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama