Anamnéza je vyzpovídání těhotné, které se vždy provádí na počátku těhotenství a pak při příjmu na porodní sál. Cílem je odhalit případná rizika pro další průběh  těhotenství a vývoj dítěte.

Mnohé ženy se podivují, že místo aby porodní asistentka nebo lékař „něco dělali“, tak se jí začnou při příchodu na porodní sál nejprve na něco vyptávat.

 

Anamnézu používají úplně všechny lékařské obory. Jen „pouhé vyptávání“ pak lékaři nebo porodní asistence přinese mnoho užitku v péči o těhotnou. Naopak špatná anamnéza, málo pečlivě provedené vyptávání, může být začátek zbytečných komplikací.

 

Aby anamnéza splnila svůj účel, musí být všechny údaje úplné a přesné. Těhotná by měla být na otázky připravená. Je vhodné, pokud má žena písemně zaznamenané veškeré nepravidelnosti, např. o datech porodů a potratů, gynekologické léčbě, zejména pak operační. Pokud byla nebo je žena jinak nemocná, nebo léčena, je velmi užitečné, aby měla ve svém Průkazu těhotné kopie zdravotnické dokumentace, zejména z dřívějších pobytů v nemocnici.

 

Otázky, na které budete dotazována, se týkají vaší rodiny i vaší osoby, hovoříme o anamnéze rodinné a osobní, gynekologické a porodnické.

Rodinná anamnéza je zaměřena na otázky o zdravotním stavu rodiny, je třeba uvést zdravotní stav, případně příčiny úmrtí rodičů a sourozenců. Nemá být opomenut výskyt dědičných chorob, cukrovky a zhoubných nádorů. Je přínosné, pokud těhotná má informace o porodech vlastní matky. Staré „babské moudro“, že dcery často rodí jako jejich matky, je dnes v některých případech, např. porucha činnosti dělohy u porodu, vědecky  potvrzeno.

 

Osobní anamnéza slouží k získávání údajů o tělesném a duševním vývoji ženy v dětství a dospívání. Uvádějí se dětské infekční choroby, všechna závažná onemocnění a způsob jejich léčby.

Gynekologická anamnéza představuje otázky na věk, kdy nastala první menstruace, na pravidelnost či nepravidelnost menstruačního cyklu, na dosavadní gynekologické choroby, jejich průběh a způsob léčby.

 

V porodnické části anamnézy jsou ženě pokládány otázky na průběh předcházejících těhotenství, porodů a šestinedělí, příčiny operačních porodů, stav a prospívání novorozenců, případně na příčiny jejich smrti.

 

Možná se někomu bude tento postup zdát nudný a nezajímavý. Někdo se možná i bude smát, co že to doktora nebo porodní asistentku vlastně vůbec zajímá, vždyť on/ona chtějí „jen“ porodit zdravé dítě a rychle domů. Každodenní zkušenosti ovšem potvrzují, jak anamnéza a její správný výklad mohou odvrátit mnohé zdravotní komplikace nebo dokonce i zachránit život.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama