Žena by měla navštívit svého ženského lékaře dva až tři týdny po vynechání menstruace. Pokud se potvrdí těhotenství, je sledována v poradně pro těhotné. Poradna, kde se provádí základní péče o těhotnou ženu, bývá ambulancí ženského lékaře, který má obvykle pro těhotné vyčleněny zvláštní ordinační hodiny.

Proč vlastně těhotné ženy navštěvují poradny?

 

-  v poradně se odborným vyšetřením potvrzuje těhotenství

-  vypočítává se délka trvání těhotenství a stanovuje se i termínu porodu

-  lékař sleduje stav organizmu těhotné ženy a  vývoj dítěte v těle matky

 

V České republice je v současné době dobře propracovaný systém péče o těhotné ženy. Po celé zemi je síť poraden pro těhotné, které se rozděluji na:

- poradny základní péče o těhotné

- poradny s intermediární péčí o těhotné

- poradny v perinatologickém centru

 

Poradny základní péče

 

Tento typ poradny navštěvuje  naprostá většina žen.  Je určen pro těhotné ženy, které jsou zcela zdravé.

 

Poradny s intermediární péčí

 

Jedná se o ambulanci pro ohrožená a patologická těhotenství. Tento typ se běžně nazývá jako Poradna pro riziková těhotenství.

 

Poradny v perinatologické centrum

 

Jedná se o poradnu pro těhotné s nejzávažnějšími riziky a nemocemi. Tento typ  bývá součástí krajské porodnice nebo gynekologicko-porodnické kliniky. Tato nemocniční zařízení nazýváme perinatologickým centrem. V těchto centrech je široká nabídka diagnostických a léčebných metod a spolupracují zde lékaři-specialisté i z jiných lékařských oborů, zejména genetici, neonatologové, internisté, anesteziologové, hematologové, biochemici, mikrobiologové a  pod. V České republice je 12 perinatologických center.

 

Jaký má smysl tento třístupňový systém poraden pro těhotné?

-         ohroženým těhotným ženám je zajištěna nejvyšší možná diagnostická a léčebná péče

-         porody dětí po rizikovém/patologickém těhotenství jsou pak v porodnici s odpovídající porodnickou a neonatologickou péčí

 

Každé těhotné ženě, která je ohrožena na zdraví (nebo kdy je na zdraví ohroženo její dítě), je v naší zemi včas nabídnuto příslušné porodnické zařízení. O tomto rozhoduje její osobní lékař, tedy ještě v poradně pro základní těhotenskou péči o těhotné.

 

Novorozenci, kteří se předčasně narodí o tělesné hmotnosti mezi 1 500–2 500 g, by měli být porozeni a ošetřování v porodnici s intermediární péčí. Novorozenci s tělesnou hmotností pod 1 500 g by měli být porozeni a ošetření v perinatologických centrech.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

 

Reklama