U zdravé ženy dozrává jedno vajíčko jen jednou za měsíc a pravděpodobnost, že během tohoto jednoho cyklu dojde po pohlavním styku s plodným mužem k jeho oplození a k uhnízdění vznikajícího zárodku v děloze, je jen asi 15 %. Asi u 60 % dvojic žena otěhotní po šesti měsících snažení, do dvou let se to podaří asi 85 % párům. Zbývajících 15 % párů lze považovat za neplodné a je na místě doporučit vyšetření a léčbu. Ženy dnes odkládají mateřství do pozdějšího věku. Avšak se stoupajícím věkem žen jejich plodnost klesá. S přibývajícím věkem ženy jí ubývá množství vajíček ve vaječnících a vajíčka stárnou, zhoršuje se jejich genetická výbava. Všechna vajíčka se každé ženě vytvoří již v době, kdy se sama vyvíjí jako plod v těle své matky. Žádná vajíčka již později nepřibudou.

Po 30. roce života ženy její plodnost významně klesá, a po 35. roce už dokonce velmi rychle. Významně se zhoršuje i účinnost metod, kterými se léčí neplodnost. Takže u žen nad 30 let se dnes nedoporučuje vyčkávat s vyšetřením a eventuální léčbou neplodnosti déle než jeden rok. Vyšetření je také vhodné uspíšit u párů, kde lze některou z poruch plodnosti předpokládat. Jedná se především o ženy, které mají velmi nepravidelný menstruační cyklus, takže třeba bez léčby nemenstruují vůbec, ženy po prodělaných operacích v malé pánvi, závažných zánětlivých onemocněních vnitřních rodidel apod. U mužů jsou rizikové především stavy po operacích nesestouplých varlat či varikokély (rozšířené cévních pleteně v oblasti šourku).

Muži a ženy se o příčiny neplodnosti děli zhruba napůl. Jednoznačná příčina na straně ženy je nalezena asi ve třetině případů. Nejčastěji se jedná o hormonální poruchu, kdy pravidelně nenastává ovulace. Méně často je diagnostikována neprůchodnost vejcovodů. Nedostatečně kvalitní sperma je u mužů přítomno v další třetině neplodných párů. Velkou část tvoří dvojice, kdy je mírně snížená plodnost u obou partnerů, např. hraniční spermiogram muže a jednostranná neprůchodnost vejcovodu u ženy. Příčina neplodnosti se však také vůbec nemusí zjistit.

Co je to anovulační sterilita?

Jedná se o neplodnost ženy, u které neprobíhá během menstručního cyklu ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníků. Anovulaci mohou způsobovat nesprávné hladiny ženských hormonů, ale i hormonů štítné žlázy, prolaktinu a nebo inzulínu. Neovulují ženy, které mají nadváhu, stejně jako ženy s nízkou tělesnou hmotností. Problémy mívají i ženy s hraniční hmotností a velkým energetickým výdejem. Typické jsou sportovkyně nebo baletky. Extrémně štíhlé ženy přestávají dokonce i menstruovat. Stává se tak, když jejich tělesná hmostnost klesá k 45 kg. Jednou z příčin, že žena již nemá ovulaci, může být fakt, že se již vyčerpala zásoba vajíček. Toto je normální u starších žen, nad 40, nebo spíše nad 45 let.

Co je to neprůchodnost vejcovodů?

Děloha je s oběma vaječníky spojena jemnými trubicovitými orgány, vejcovody. K setkání spermie a vajíčka, k oplození a ke správnému usídlení zárodku v dutině děložní je nezbytná nejen mechanická průchodnost vejcovodů, ale i jejich správná funkce. Svalovina vejcovodů a jejich výstelka umožní jak transport spermie k vajíčku, tak posun zárodku do dutiny děložní. Dojde-li k narušení složité činnosti vejcovodů, ať již z důvodů mechanických, např. srůsty, nebo funkčních, kdy vzniká porucha jemných pohybů svaloviny vejcovodu, nenastane oplození vůbec a nebo proběhne uhnízdění zárodku na nesprávném místě. Hrozí pak život ohrožující mimoděložní těhotenství. Průchodnost vejcovodů lze nejpřesněji prokázat pomocí laparoskopie. Laparoskopie je operační výkon v celkové anestezii, využívají se 0,5-1 cm řezy ke vstupu laparoskopických nástrojů do dutiny břišní. Většinou se provádí za       1-2denní hospitalizace.

Co je to endometrióza?

Endometrióza je situace, při níž se děložní sliznici (endometrium) vyskytuje mimo své normální uložení, tedy mimo dutinu děložní. Nejčastěji se jedná o drobná ložiska nafialovělé barvy na pobřišnici nebo na orgánech malé pánve, na vejcovodech, vaječnících, na střevě, na močovém měchýři a pod. Endometrióza velmi často způsobuje neplodnost ženy.

Jak se vyšetřuje neplodnost?

Při vyšetření se lékař zaměřujeme na tři oblasti:

1. stanoví, zdali má žena ovulaci

2. vyšetří kvalitu spermií partnera

3. vyšetří průchodnost vejcovodů

Co je to asistovaná reprodukce?

Termín – asistovaná reprodukce - dříve zahrnoval všechny léčebné metody, které se používaly, pomáhaly, tedy asistovaly při léčbě neplodnosti. V současné době se tento termín používá v souvislosti pouze s těmi metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými buňkami, to znamená vajíčkem a/nebo spermiemi.

Základní metodou asistované reprodukce je metoda mimotělního oplodnění, od které byly postupně vyvinuty další techniky a postupy.

Co je to mimotělní oplodnění a co znamená IVF+ET?

IVF+ET znamená: in vitro fertilizace a embryotransfer. To znamená, že splynutí spermie a vajíčka, odborně fertilizace, nastane mimo tělo matky, in vitro, „ve zkumavce“ a po určité době je zárodek, embryo, uměle přenesen, transfer, do dělohy.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama