Příznaky, známky těhotenství se podle průkaznosti označují jako:

- nejisté

- pravděpodobné

- jisté

Nejisté známky těhotenství jsou vyvolány celkovými změnami organizmu ženy, které se projevují: střídáním nálad, unaveností, sklonem k závratím a mdlobám, ranní nevolností až zvracením, zvýšeným sliněním, změnami chuti k jídlu, pocitem zvýšeného napětí v prsech a zvětšením prsů, tvorbou tekutiny v prsech, tzv. kolostra, častým nucení k močení.

Pravděpodobnou známkou těhotenství je vynechání očekávané menstruace.

Jisté známky těhotenství představují objektivní průkaz plodu a jeho projevů. V dnešní době těhotenství objektivně prokazujeme velmi brzy těhotenskými testy a/nebo ultrazvukem.

Průkaz těhotenství

Pomocí dnešních těhotenských testů lze prokázat těhotenství již za několik dní po oplodňujícím pohlavním styku.

Těhotenské testy jsou založeny na průkazu těhotenských hormonů. Objev jejich přítomnosti v moči nebo v krvi těhotné umožnil posunout diagnostiku těhotenství do jeho nejranějšího období.

Dnes se rutinně používají těhotenské testy, které umožňují rozpoznat těhotenský hormon - choriový gonadotropin (HCG) v krvi nebo v moči ženy. Testy mohou určit i výši koncentrace HCG v krvi ženy. Z opakovaných vyšetření lze sledovat i dynamiku tvorby tohoto hormonu.Vyšetřování HCG pak slouží nejen k diagnostice těhotenství, ale i k diagnostice mimoděložního (obvykle opakovaně naměřené nízké hodnoty HCG) a nebo odumřelého těhotenství (pozvolný pokles hodnot HCG).

HCG - hormon ohlašující těhotenství

Ve chvíli, kdy se oplodněné vajíčko, rozdělené již do mnoha buněk s dutinkou (blastocysta) zahnízdí do připravené sliznice dělohy, začínají první buňky, které tvoří základ placenty, uvolňovat do krevního oběhu chemické látky a hormony, které zabrání nástupu další menstruace. Především právě lidský choriový gonadotropin - HCG. Na přítomnosti tohoto hormonu jsou dnes založeny těhotenské testy.

Úroveň HCG v těle budoucí maminky zpočátku, během I. trimestru, velmi rychle narůstá. Jeho množství v krvi budoucí maminky se zpočátku zdvojnásobuje každé 2-3 dny. Vrchol hladiny HCG v krvi nastává někdy kolem 9.-10. týdne těhotenství a pak mírně opadá. Přibližně v 16. týdnu těhotenství se ustálí na určité hladině.

Průkaz těhotenství ultrazvukem

Pomocí vyšetření ultrazvukem můžeme těhotenství diagnostikovat nejdříve ve 4. týdnu těhotenství, tedy podstatně později než pomocí těhotenských testů.

Dvojčata

U lidského druhu je obvyklé těhotenství a porod jednoho dítěte. Vícečetná těhotenství jsou častější u mnohorodiček mezi 30. až 40. rokem. Výskyt je podmíněn rasově. Nejnižší je u žluté rasy, vyšší u bílé a nejvyšší u černochů. V důsledku léčby ženské neplodnosti je v poslední době celosvětově zaznamenáván zvyšující se výskyt vícečetných těhotenství. Přestává platit tzv. Hellinův zákon, podle kterého se dvojčata rodí jednou během 80 až 85 porodů = 801, trojčata 802, čtyřčata 803, výjimečně paterčata 804. V literatuře jsou zaznamenány porody sedmerčat, samozřejmě předčasné.

Dva plody se vyvíjejí buď z jednoho vajíčka, které se v době časného vývoje rozdělí, dvojčata jsou jednovaječná. Děti jsou pak stejného pohlaví, mají stejný dědičný základ, tedy vzhled, skupinu krve pod. Jednovaječných dvojčat je 25 % z celkového počtu těhotenství s dvěma plody. Nebo se dva plody vyvinou po oplození dvou vajíček, která mohou být z jednoho nebo z obou vaječníků. Děti mohou být stejného, nebo rozdílného pohlaví. Taková dvojčata jsou dvojvaječná.

I když se diagnostika dvojčat v dnešní době zdá velmi snadná, tak ještě donedávna tomu tak nebylo. Dvojčata byla rozpoznána před přijetím k porodu jen v jedné polovině případů, tedy z 50 %, a u jedné třetiny těhotných byla existence druhého plodu poznána až po porodu prvního dvojčete. Dnes, v podmínkách ultrazvukového vyšetření, se podobné situace již nevyskytují, dvojčata jsou diagnostikována již při prvním vyšetření ultrazvukem.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama