Každá těhotná prožívá v menší či větší míře obavy, zda se její dítě vyvíjí bez známek vrozené vývojové vady. U těhotných, které se samy narodily s nějakou, byť malou vývojovou vadou, jsou tyto obavy pochopitelné a oprávněné.

Často se ale jedná o obavy zbytečné, neboť jen malá část vrozených vývojových vad je dědičná. Obavy mohou mít také těhotné, které samy nebo jejich partner užívají trvale některé léky nebo trpí některou chronickou chorobou. Zcela opodstatněná bývá úzkost u partnerských párů, jimž se předchozí těhotenství nevydařilo, ať již z důvodu samovolného potratu, nebo se jim dokonce již narodilo dítě s vrozenou vývojovou vadou.

Ve všech případech, kdy si budoucí rodiče nejsou jistí, je vhodné, aby i ještě před otěhotněním navštívili genetickou poradnu. Genetické poradenství je zaměřeno na určování rizika, že dítě nebude zdravé. Cílem je pomoc při rozhodování, zda otěhotnět, či ne, právě s ohledem na toto riziko. Výši rizika posuzuje genetik na základě velmi podrobného vyšetření obou partnerů i jejich předků, případně sestaví rodokmen se všemi podrobnostmi o pokrevním příbuzenstvu a výskytu nemocí. Proto je třeba, aby se oba partneři na takové dotazování připravili. Jestliže dvojice již postižené dítě má nebo měla, pak může genetik potvrdit nebo vyloučit, že poškození bylo dědičné (např. poškození plodu při onemocnění těhotné zarděnkami na začátku těhotenství, nebo léky, infekcí matky v těhotenství apod.).

Návštěva genetické poradny před otěhotněním je nezbytná, jestliže:

- předcházející dítě se narodilo s vrozenou vývojovou vadou
- v pokrevním příbuzenstvu rodičů se vyskytly vrozené vývojové vady nebo abnormální tělesný či duševní vývoj
- žena opakovaně potratila
- žena je starší než 35 let
- partneři plánující dítě jsou pokrevně příbuzní

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama