Žena a počítačV intelektuálních řadách Šovinistického hnutí lze vysledovat dva základní proudy, které se zabývají požadavkem na technické schopnosti žen. Tyto dva proudy jsou absolutně antagonistické. Majoritní požaduje, aby se technické schopnosti běžně vyráběných žen zlepšily k mužově pohodlnosti, minoritní poukazují na zálibu některých mužů ženy v určitých situacích zachraňovat, a dokazovat tak svoji technickou vyspělost a nadřazenost. Ať už jste, pánové, zastánci kteréhokoli tohoto proudu, musíte jistě souhlasit s níže uvedenými třemi fakty.

1. Ženy neumí ovládat počítač

Na toto téma vzniklo již spousta pravdivých vtipů, založených na empirických zkušenostech mužů, kteří s překvapeným výrazem pozorovali ženy u počítače. V laboratorních podmínkách byly tyto zkušenosti potvrzeny. Ano, ženy používají CDrom jako stojánek na kávu; ano, ženy slučují myš u počítače s myší-savcem; ano, ženy dovedou pracovat pouze s tím, co vidí na ploše...

2. Ženy nezvládají triviální domácí práce

Už jste někdy požadovali po svém domácím modelu ženy, aby přidělal poličku, nebo, nedej bože, pověsil obraz? Pokud ano, jistě víte, že ženy neumí používat standardní pracovní náčiní, a to jak nástroje (kladivo berou za opačný konec), tak přístroje (při pohledu na zapnutou vrtačku panicky křičí). Pohodlí muže se tak značně snižuje a dochází k dělení domácích prací na mužské a ženské, z čehož je neprávem obviňováno právě Šovinistické hnutí. K tomuto problému chystáme rezoluci: Nedělme domácí práce na mužské a ženské, existují pouze ženské.

3. Ženy svým fluidem ničí elektronická zařízení

I když by se to mohlo zdát jako z říše fantazie, je tomu tak. Většina modelů žen vyzařuje parsky, které dovedou zničit drahá elektronická zařízení pouhým dotekem. Existují dokonce případy, že pouhá přítomnost poruchového modelu ženy v jedné místnosti například s plazmovou televizí způsobila poruchu a nefunkčnost některých kanálů, nebo dokonce celého přijímače. A nejde pouze o televize, ale prakticky o jakékoli elektronické zařízení, včetně zařízení určeného pouze k užívání ženami, jako jsou žehličky, pračky, myčky, depilační strojky, fritézy...

Na výročním zasedání Šovinistického hnutí budou tato fakta a k nim předložené materiály posouzeny, projednány a odhlasován společný postup. Nejednotnost hnutí v této otázce poškozuje jeho dobrou pověst ve společnosti.

Prosím, doplňte do diskuze pod tímto článkem další body, které by se k tomuto tématu mohly vztahovat, případně popište své zkušenosti a pozorování.

Šovinistický koutek

Feministický koutek

Reklama