Nejen v Číně, ale už i v Německu je mužů výrazně víc než žen a tento rozdíl stále stoupá. Odborníci se dohadují, jaká situace můžu nastat za několik let. Hrozí polygamie nebo dokonce válka?

 

V průměru by na 100 dívek mělo připadnout 105 a méně chlapců. V Číně to již v roce 2000 bylo 120 chlapců a počet mladistvých chlapců stále roste. Tento jev možná způsobuje politika jednoho dítěte a upřednostňování mužů. Podle nejnovějších výpočtů se ale se stejným problémem potýká i Evropa, kde žádná omezení počtu ani pohlaví dětí neplatí. Ve východních spolkových zemích Německa již nyní připadá na 100 mužů ve věku 18 až 29 let pouhých 86 žen. Během několika let by se o jednu ženu mohli ucházet dva nápadníci.

 

Podle odhadů politologů a sociologů se v osamělých mužích vzbudí agrese. Vzroste počet extrémních mužských skupin, organizovaného zločinu a teroristických skupin. Šance na demokracii se tím sníží. Dá se prý očekávat i nárůst exportu nevěst ze západu, kde jich už tak bude málo, což bude mít za následek i mezinárodní konflikty.

Dalším, pro některé ženy určitě příjemnějším, následkem přebytku mužů může být také polygamie.

Líbilo by se vám mít zcela legálně dva muže? Myslíte, že je situace skutečně tolik vážná, nebo jsou prognózy odborníků přemrštěné?

Reklama