Ve věku 83 let zemřel hudební skladatel a pedagog Svatopluk Havelka – otec herce a muzikanta Ondřeje Havelky.

Na hudební scéně působil od počátku 50. let. Tvořil jak komorní, vokální a symfonickou hudbu, tak i hudbu filmovou a scénickou.

Jako hudební autor je podepsán pod 70 filmů, z nichž mezi nejznámější patří například Až přijde kocour, Táto, sežeň štěně, Kdo chce zabít Jessii, Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, Všichni dobří rodáci, Pane, vy jste vdova!, Ucho či Marečku, podejte mi pero!

Svatopluk Havelka se narodil 2. května 1925 ve Vrbici na Karvinsku. Nejprve se věnoval úpravám lidových písní i sborovým skladbám. Důležitý přelom v jeho tvorbě znamenala První symfonie, která jej představila jako symfonika se schopností výstavby větších hudebních ploch. Tehdy pronikl i do širšího povědomí veřejnosti.

Havelkovu někdejší myšlenkovou orientaci dokládá kantáta Chvála světla či orchestrální obraz Che Guevara, inspirovaný kubánským revolucionářem. Ve skladbách z posledních dvaceti let jako v Oratoriu o Jeronýmu Pražském, v biblické kantátě Profeteia i v komorních kompozicích Tichá radost, Rozhovory duše s Bohem a dalších je naopak patrná jeho křesťanská víra.

Za jeden z vrcholů jeho díla je považována apokalyptická symfonická fantazie Hommage a Hieronymus Bosch z počátku 70. let.

Teprve v 65 letech, po pádu totalitního režimu, byl Havelka povolán jako pedagog na pražskou Akademii múzických umění, kde byl v roce 1990 jmenován profesorem skladby.

Reklama