Čtenářka Mandzarik se bála proroctví Nostradama - to jsme ale přežili ve zdraví, tak doufá, že další konkrétní data také nevyjdou. Co řeší, je jestli by šla dnes bojovat za republiku...

Další čtenářský příspěvek zaslala Madzarik. Konec světa moc neřeší, ale ví, že v případě války by do boje nešla...


Dobrý den a těžké téma.

Teorii o konci světa mám prostou - Země se srazí dřív či později s větším vesmírným tělesem. Proroctví o konkrétních datech bylo víc, bála jsem se Nostradama, přežili jsme ve zdraví. Další konkrétní datum mě sice silou předpovědí netěší, leč doufám, že to bude jen další den, kdy se s mírnou neurózou probudím, a druhý den ráno úlevně vydechnu - tak zase příště.
Války, pravda, dlouho Česká republika žije v míru, válku studenou nepočítám. Zde se opravdu obávám jakési pravidelnosti dějin, mírový interval je již překročen.
Co však cítím fyzicky, není válka, ale boj o pouhé existenční přežití v relativním fyzickém i duševním zdraví. Jestli bych šla dnes bojovat za republiku? Nešla. Nedává možnost ani chuť se čehokoliv zachytit. Naopak. Cítím dlouhodobý postupný propad hodnot, slyším o narůstajícím schodku, o rostoucím zadlužení na občana, z každé ranní novinky vykřikne nová daňová povinnost. Necítím ve vzduchu válku, cítím jen vlastní nauzeu.
Abych se neomezila pouze na hranice republiky, nesouhlasím s jakýmkoliv násilným obsazováním samostatných celků zahraničními jednotkami, neboť jsem přesvědčena, že jde vždy jen o osobní prospěch „záchranářské“ vyvolené mocnosti.

Mandzarik

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 9. června 2011: Konec světa

  • Máte nějakou teorii o konci světa?
  • Bojíte se data 21. 12. 2011?
  • Cítíte ve vzduchu válku?

Posílejte mi své odpovědi na výše uvedené otázky (nebo alespoň na jednu z nich) jako příspěvky k dnešnímu tématu. Rozviňte svou odpověď do krátké úvahy, nestačí mi pouhé ano, či ne. Váš příspěvek nechť je dlouhý alespoň jako tento odstavec textu, tedy pokud chcete zvětšit šanci na uveřejnění a mít tak možnost získat hezký dárek, totiž krásnou karetní hru pro jednoho až osm hráčů Vesmír od firmy Albi a knihu Můj okamžik prozření autorky Jill Bolteové Taylorové z nakladatelství Ikar. Text posílejte na redakční e-mail, do jehož předmětu nezapomeňte uvést heslo (viz níže).

Zasílání příspěvků k tomuto tématu končí 9. června 2011 v 15.00 hodin.

vesmirkniha