Pokud máte pozitivní vztah k přírodě a chcete jej uplatnit ve své domácnosti trochu jinak než tříděním odpadu, máte právě teď zajímavou příležitost. Můžete se totiž přihlásit k odběru Zelené energie, což je elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů, jako jsou voda, vítr, slunce, případně biomasa (dřevní odpad, rychle rostoucí dřeviny a rostliny, které jsou spalovány v klasických elektrárnách).

 

Skupina ČEZ přichází s nabídkou produktu Zelená energie, který od ledna příštího roku může odebírat každá domácnost, firma či instituce v České republice.

Ten, kdo již Zelenou energii používá nebo ji teprve začne užívat, tak nejenom dává najevo svůj kladný vztah k ekologii, ale současně tím napomáhá k dalšímu rozvoji výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Využívání obnovitelných zdrojů energie méně zatěžuje životní prostředí a šetří nenahraditelná fosilní paliva.

Vlastní stromeček v Lese Zelené energie

Jestliže se přihlásíte k odběru Zelené energie, tak vás, vedle hezkého pocitu z podpory obnovitelných zdrojů, potěší také odměna v podobě symbolického dárku – živého stromečku od Skupiny ČEZ. Ten vám však nepřijde poštou domů, nýbrž poputuje tam, kam patří, tedy do lesa. Za každého odběratele Zelené energie bude na louce vysazen jeden stromeček. Vznikne tak Les Zelené energie, který bude tím větší, čím více bude zákazníků. To, jak váš stromeček a celý les rostou, budete moci sledovat prostřednictvím webové kamery.

Zajímavý přínos má odběr Zelené energie i pro firmy. Ty totiž získávají právo využít logo Zelené energie na svých produktech a firemních materiálech. Na výrobku bude značka doplněna textem „Vyrobeno Zelenou energií“. „Firemním zákazníkům poskytuje Zelená energie možnost odlišit se od konkurence a ukázat, že jim ekologie není lhostejná,“ říká Robert Kvapil, ředitel marketingu ČEZ.

  

„Zelený desetník“ jako symbolický příspěvek

Výhodou Zelené energie od Skupiny ČEZ je cena této elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zákazník za odběr Zelené energie zaplatí jen symbolický poplatek – k běžné ceně elektřiny připlatí 10 haléřů za každou kilowatthodinu. „Díky tomuto symbolickému příspěvku se naši zákazníci mohou přímo podílet na rozvoji obnovitelných zdrojů v České republice,“ vysvětluje Alan Svoboda, místopředseda představenstva a obchodní ředitel ČEZ.

Přívlastek „symbolický“ je v tomto případě zcela na místě: skutečné náklady na Zelenou energii, tedy na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, jsou totiž podstatně vyšší než u klasických elektráren. Reálná cena za odběr „Zelené energie“ by musela být dvojnásobná či dokonce trojnásobná ve srovnání s tím, kolik stojí elektřina vyrobená v jaderných či uhelných elektrárnách.

A nakolik vlastně odběr Zelené energie vaši domácnost přijde? Záleží na tom, kolik odebíráte elektřiny. Navýšení ceny za odběr Zelené energie by však u průměrné domácnosti nemělo přesáhnout 25 Kč měsíčně. Pro srovnání, tolik vás v krámě stojí 15 obyčejných rohlíků…

 

Další rozvoj obnovitelných zdrojů

Symbolický „Zelený desetník“ ovšem nezůstane dodavateli, tedy Skupině ČEZ, nýbrž poputuje na další rozvoj obnovitelných zdrojů. Rozdělování finančních prostředků plynoucích z prodeje Zelené energie bude mít na starost Rada Zelené energie, což je nově vytvořený nezávislý poradní orgán, složený ze známých a důvěryhodných osobností. Takto získané peníze jsou určeny na vzdělávání, výzkum a osvětu v oblasti obnovitelných zdrojů. Svůj projekt bude moci předložit v podstatě každý – předpokládá se zájem ze strany škol, obcí a neziskových organizací.

 

Jistota výroby Zelené energie

Je pochopitelné, že i když se přihlásíte k odběru Zelené energie, nebudou vaše domácí spotřebiče svítit, chladit či ohřívat pouze a jen na elektřinu vyrobenou „z vody“, „z větru“ nebo „z biomasy“. Ve skutečnosti budete odebírat „proud“, který je mixem jak Zelené energie, tak elektřiny z klasických elektráren. V samotné distribuční síti či v zásuvkách domácností není možné rozlišit či dokonce odfiltrovat „zelenou energii“ od elektřiny vyrobené v uhelných či jaderných elektrárnách. Garance spočívá v tom, že se vždy vyrobí minimálně takové množství Zelené energie, které zákazníci zaplatí; prakticky se jí ovšem vyrobí ještě více.

 

Další informace získáte na www.zelenaenergie.cz

Reklama