Mezi manželkami našich minulých prezidentů zaujímá opravdu kuriózní postavení Marie Háchová, jejíž manžel Emil Hácha se stal naším prezidentem v té nejhorší době. Nabídku na prezidentskou kandidaturu po Mnichovu zprvu razantně odmítl. Věděl, že ho nečeká sláva ani popularita předchozích našich prezidentů. Přesto nakonec vzal na svá bedra úděl, o nějž nestál ani on, ani nikdo jiný. Cítil, že je to jeho vlastenecká povinnost! Po válce mu nasadili psí hlavu - a to nejen komunisti - dostal nálepku kolaboranta a zbabělce. Nikdo se ho nezastal. Teprve po sametové revoluci se pohled na něj konečně začal malinko měnit. Přesto dočká se tento kultivovaný muž někdy uznání či plné rehabilitace?

6410537471a60obrazek.jpg
Foto: Marie Háchová (rozená Klausová) manželka prezidenta E.Háchy

Anonymous, Public domain, via Wikimedia Commons

Jeho žena se vlastně první dámou nestala, zemřela totiž nečekaně deset měsíců před jeho inaugurací. „Kdyby maminka žila, otec by se prezidentem nikdy nestal, nedopustila by to, “ nechala se později slyšet Milada Rádlová, jediná dcera Háchových. A nejspíš na tom něco bylo. Hácha svou ženu velice miloval, jejích názorů si vážil a nebýt její smrti, možná by se nenechal do této funkce uvrtat. Jejich společné plány totiž byly úplně jiné…

Marie Háchová (1873-1938), se narodila v Praze jako Marie Klausová. Nicméně s prezidentem Klausem nebyla nijak spřízněná. Je ale zajímavé, že prezident Emil Hácha (1872-1945) byl s největší pravděpodobností vzdáleným příbuzným jiného našeho „politika“ – nechvalně proslulého Milouše Jakeše. Oba, Jakeš i Hácha, pocházeli z jižních Čech, z obcí vzdálených od sebe asi 20 kilometrů a Háchova babička se jmenovala Jakešová (tehdy německy Jakschová). Podle historiků je tedy více než pravděpodobné, že jakási příbuznost mezi nimi nejspíš existovala, jednalo se tehdy o velmi početné příbuzenstvo. Ještě více je zajímavá jiná skutečnost. Marie Klausová byla sestřenicí Emila Háchy, a to nikoli vzdálenou. Byla totiž dcerou bratra Háchovy matky. Také Háchův o dva roky mladší bratr Theodor se oženil se svou sestřenicí, tentokrát s dcerou sestry svého otce Marií Šittlerovou.

Protože většinou nebývá Marie Háchová mezi první dámy zařazována, a je tedy málo známá, není od věci se s ní malinko seznámit. Se svým bratrancem Emilem se samozřejmě znala od dětství, ale k bližšímu seznámení došlo na počátku devadesátých let 19. stolení, tedy v době, kdy byl Emil Hácha přijat ke studiu na právnické fakultě v Praze. Zpočátku bydlel na Smíchově u strýce Klause, který se po smrti jeho otce stal Emilovým poručníkem. Teprve o něco později se do Prahy přestěhovala i maminka Háchová spolu s mladším synem Theodorem, jenž se stal strojním inženýrem a překladatelem z angličtiny. Do rodiny Klausových docházel Emil i později, nikoli ovšem kvůli strýci, ale kvůli jeho dceři.

6410545eb2f79obrazek.jpg
Foto: Emil Hácha  cca 1940
See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

Marie Klausová byla přitažlivá, vzdělaná a talentovaná dívka. Měla krásný hlas, hrála na klavír a krásně zpívala. Žádná bláznivá, romantická láska na první pohled to ale nebyla. Naopak! Jednalo se o pozvolna budovaný vztah, nejdříve důvěrné přátelství, které se v průběhu let změnilo v lásku. Marie měla před sebou nadějnou pěveckou kariéru, přezdívali jí Queen Mary, nicméně krční choroba jí slibnou budoucnost znemožnila. Hudbu milovala i nadále, často doma zpívala manželovi a později dceři.

Známost trvala přes deset let, než došlo v roce 1902 ke svatbě. Hácha sňatek oddaloval, stále měl obavy, že dobře nezabezpečí rodinu. Po svatbě se Marie zcela podřídila manželovi, vytvářela jemu i dcerce Miladě, která se narodila ani ne rok po svatbě a zůstala jedináčkem, to pravé rodinné zázemí. Ta po letech vzpomínala na své krásné dětství - vyrůstala v harmonické rodině, kde nebyly žádné spory. Rodiče ji aktivně vedli ke kulturnímu životu i ke sportu. Hácha byl totiž v mladším věku kupodivu velký sportovec. K jeho zálibám také patřila rychlá jízda autem. V době první republiky si to „hasil“ rychlostí i 120 km/h, což bylo na tehdejší auta a hlavně vozovky značně riskantní. Háchovi žili sice bohatým kulturním životem, ale v soukromí spíše nenápadně, neradi se fotografovali či na sebe nějak upozorňovali.

641054c712b6dobrazek.jpg
Foto: Milada Rádlová, dcera prezidenta Háchy, plnila funkci první dámy
See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

Postupně si Emil Hácha budoval kariéru. Jednu dobu pracoval jako dvorní rada Správního soudního dvora ve Vídni, což byl jeden z nejdůležitějších rakousko-uherských soudních orgánů. Habilitoval se též jako univerzitní docent pro srovnávací právo. Byl považovaný za excelentního právníka už v dobách konce monarchie. V podstatě od vzniku ČSR byl senátním prezidentem Nejvyššího správního soudu a v roce 1925 jeho pracovní kariéra vyvrcholila, když se stal jeho prvním prezidentem. Měl skvělý plat – 125.000 Kč ročně – a služební auto k tomu (pro srovnání středoškolský profesor měl asi 10.000 Kč). Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí skvělá žena. V případě Háchových to tak bylo a Emil Hácha si byl vědom, že by svých pracovních úspěchů jistě nedosáhl nebýt jeho milované a milující ženy.

Bohužel poslední roky jejího života poznamenala nemoc štítné žlázy. Prodělala operaci, z níž se už úplně neuzdravila. Ve třicátých letech se objevily i nervové problémy, k nimž se přidala srdeční arytmie a zánět žil. Nepomohly ani časté návštěvy lázní. Na počátku roku 1938 pak prodělala Marie Háchová několik plicních infarktů a v důsledku toho v únoru 1938 zemřela. Hácha se s jejím odchodem jen velice těžce vyrovnával. Přitom plánoval, že právě v roce 1938 odejde do penze, aby mohli se ženou trávit mnohem víc společného času. Osud rozhodl jinak. A to v té době vůbec ještě netušil, co ho na konci roku 1938 a v letech následujících čeká…
V roce 1939 vyšla v Praze v nákladu padesáti výtisků lyrická sbírka s názvem Omyly a přeludy. Autorem anonymně vydané knihy určené malému okruhu přátel byl Emil Hácha. Publikoval v ní básně, které vznikly v době manželství a které věnoval své milované ženě…

6410560edf83aobrazek.jpg
Foto: Náhrobek Emila Háchy a Marie Háchové
No machine-readable author provided. Miaow Miaow assumed (based on copyright claims)., Public domain, via Wikimedia Commons

Zdroj info: Kosatík Pavel: Deset žen z Hradu, 2009, Budínský Libor: Jedenáct prezidentů, 2018

Na našem webu jste si mohli přečíst: