Citáty chytrých právniček
Jejich autorky nejsou nijak zaostalé. Jsou to právničky! Tyto otázky a odpovědi totiž skutečně padaly vesměs v soudní síni. Z úst soudkyň a obhájkyň:

  1.           „Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku, neví o tom až do rána?“
 
  2.          „Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?“
 
  3.          „Byl jste přítomen, když byl pořízen váš snímek?“
 
  4.          „Byl jste sám, či o samotě?“
 
  5.          „Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce?“
 
  6.          „Zabil vás?“
 
  7.          „Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?"
 
  8.          "Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého odchodu?“
 
  9.          „Kolikrát jste spáchal sebevraždu?“
 
10.           Otázka: „Takže datum početí vašeho dítěte bylo pátého srpna?“
                Odpověď: „Ano.“
                Otázka: „A co jste v tu dobu dělala?“
 
11.           Otázka: „Takže ona měla tři děti?“
                Odpověď: „Ano.“
                Otázka: „Kolik mezi nimi bylo chlapců?“
                Odpověď: „Žádný.“
                Otázka: „Byla mezi nimi nějaká děvčata?“
 
12.           Otázka: „Takže ty schody vedly dolů do sklepa?“
                Odpověď: „Ano“
                Otázka: „A ty schody vedly také nahoru?“
 
13.           Otázka: „Vy jste podnikl poměrně dalekou svatební cestu, že?“
                Odpověď: „Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně.“
                Otázka: „A vzal jste s sebou svou novou ženu?“
 
14.          Otázka: „Jak bylo ukončeno vaše první manželství?“ 
              Odpověď: „Smrtí.“
              Otázka: „A čí smrtí došlo k ukončení manželství?“ 
 
 
15.          Otázka: „Můžete tu osobu popsat?“
              Odpověď: „Byl střední výšky a měl plnovous.“
              Otázka: „A šlo o muže či ženu?“
 
16.         Otázka: „Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých?“
             Odpověď: „Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonány na mrtvých.“
 
17.         Otázka: „Jste kvalifikován k podávání vzorku moči?“ 
             Odpověď: „Odmalička.“
 
18.         Otázka: „Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep?“
              Odpověď: „Ne.“
              Otázka: „Zkontroloval jste krevní tlak?“
              Odpověď: „Ne.“
              Otázka: „Zkusil jste nalézt známku dechu?“
              Odpověď: „Ne.“
              Otázka: „Takže je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu?“
             Odpověď: „Ne.“
             Otázka: „Jak si můžete být tak jist?“
             Odpověď: „Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole.“
             Otázka: „Nicméně, je i přesto možné, že byla stále naživu?“ 
             Odpověď: „Je možné, že byla stále na živu a vydělávala si jako právnička.“
 
 

 

Reklama