Báseň na téma studia přímo ze školní budovy zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Aviaki. A co tam dělá? Studuje, učí, uklízí, šéfuje...? To už zjistíte v jejím příspěvku!

Čtenářka Aviaki vám posílá k dnešnímu tématu básničku přímo ze školy - tak si ji užijte, milé čtenářky!


Hezký den všem,
pro rozloučení s třídou, které jsem dělala třídní učitelku, při posledním zvonění (už je to pár let, studium bylo pětileté) jsem zvolila básnickou formu a inspirovala jsem se Františkem Hrubínem.

Dvakrát sedm pohádek

Jak to bylo pohádko?
Přemýšlelo děťátko.
Přemýšlelo mnoho dní - kam jít?
Na akádu obchodní!

V pondělí, v pondělí,
třídní práci rozdělí,
v úterý, v úterý,
jsou tu špatné poměry.
Ve středu, ve středu,
účetnictví nesvedu.
A když přijde čtvrtek,
ze školy jsem utek.
A když přijde pátek,
už čekáme svátek.
V sobotu, v sobotu,
skončíme tu lopotu.
A když přijde neděle,
vstává se nám vesele.

Prší, prší, celý les,
ve vodě se topí dnes.
Na výletě v Jistebnici
volili jsme krasavici.
Dívka Jana jako květ,
trochu se s ní točil svět.

Červená, Červená,
co ta barva znamená?
Rádi jsme tam podvakráte
družili se do půl páté.
Stejně jako v Blatnici
měli úsměv na líci.

Šla Martina školní chodbou,
číhal na ní Vlk!
Copak máš v tom košíčku?
Učebnice hošíčku.
Nech to účetnictví přeci,
můžem dělat lepší věci!

Místo třídy plné lidí
kantor velmi často vidí,
vidí, jak tam ve světnici,
v karty hrají studentíci,
bum!
Sedma k sedmě,
osma k osmě,
já teď nesu
eso k esu.
Bum! Bum! Bum!

Princeznička na bále
poztrácela korále.
Vy jste zase sbírali,
penízky jste dostali.
Házeli je hosté tamti,
stali se z vás maturanti.

Odkud ten náš Tomáš letí?
Z Pegasu přec, milé děti.
Viděl jsi tam Markétu?
V této školní době
viděl jsem tam obě!

Těžko stihnout do limitu
praktickou to maturitu.
Když ji žáci dokončili,
pořádně to oslavili.
Už mají dost MONEY, pranic,
opakovat nechtěj´ zanic.

Pohádka už skončila,
pět let se vám líbila.
Doufám, že z nás každý rád,
bude na to vzpomínat.

(několik málo vysvětlivek:
učila jsem účetnictví, Jistebnice, Červená a Blatnicebyly místa výletů, krasavice byla missák, pak se trochu opili, Pegas byla oblíbená hospoda studentů a zvláště dvou Markét, MONEY byl program na účetnictví)

Ze školní budovy vás zdraví,
Aviaki

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama