Jo jo. Neměli to naši dědečkové, a potažmo ani babičky, vůbec lehké v době dospívání. Doba, ve které vyrůstali, byla velmi puritánská a vše, co bylo spojeno s tělesnými rozkošemi bylo zavrhováno, v lepším případě byly manželské radovánky vzaty na jakousi nutnou milost. Ale o tom až někdy příště.

Dnes se – pokud budete chtít – můžete poučit o škodlivosti onanie.

 Citát:

„Onanie. Masturbace. Sebeprznění. Samohana.

Jest to samovolné dráždění a ukojování obou pohlaví různými pohyby a představami erotickými. Muži vyvolávají úmyslně erekci třením a přivádí se obrazem dívky nebo soulože do takového rozčilení, že nastává ejakulace a po ní uklidnění na čas…

…onanie sice nemá těch hrozných následků, jak někteří mravokárci straší, jako vysýchání míchy a neschopnost v pozdějších létech,  ale nikdy ji nemůžeme schvalovati nebo trpěti, protože lehce zavádí k vášnivému přehánění, a tím vyčerpávání sil. Nebezpečí onanie je pro zdraví tělesné i duševní.

Tělesně se hoch rozhodně oslabuje, orgány pohlavní předražďuje, a tím je činí neschopné k činnosti skutečně účelné. V ohledu duševním jsou větší následky v tom, že fantasie se stále chorobně vzrušuje a točí jen kol aktu pohlavního, že cítění normální převádí se k perversním a že mladý hříšník činí si stále výčitky svědomí, že páše něco nemravného, s čím se musí před světem skrývati. Tím mění se povaha v bojácnou a plachou. Postižený neblahým zvykem má slabou vůli, aby přemáhal návaly pudu pohlavního, miluje jen sám sebe a své erotické sny, nemá smyslu pro učení, špatně pamatuje, a tím duševně upadá v depresi až zoufalství.

Onanii třeba potlačovati v prvních počátcích u dětí s největší přísností, aby se nerozmohla. Mládež nesmí dostati oplzlou četbu a musí se varovati společnosti, kde se mluví nemravné věci a dvojsmyslnosti, varovati se divadel a biografů, kde se předvádějí scény milostné.

Vštipte mládeži zásady mravné, že může viděti nahotu, ale že nemusí všeho žádati, a že se dovede a může vždy opanovati.

Léčba onanie jest:  prováděti celou hygienu, mravně vychovávati a varovati před alkoholem."

Příště se dozvíme, jak tehdejší společnost nahlížela na homosexualitu.  

       
Reklama