Okresní soud v Třebíči se dnes zabývá případem zdravotní sestry Zdeny Mládkové, která žaluje třebíčskou nemocnici kvůli záměně dětí.

Mládková se domnívá, že ji nemocnice neprávem propustila ze zaměstnání v kauze zaměněných novorozenců.

Podle advokátky Mládkové jde především o to, aby soud očistil dobré jméno klientky, respektive uznal, že výpověď z práce byla neplatná. Mládková je přesvědčená o tom, že povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy neporušila a na záměně novorozenců neměla podíl.

Určité pochybení však Mládková uznala. „Pouze v tom, že jsem přepsala dokumentaci, jinak děti jsem k matkám nenesla,“ uvedla dříve Mládková. „Je prokazatelné, že ten den obsluhovala děti a přikládala k matkám,“ oponuje ředitel nemocnice Petr Mayer.

Případem záměny novorozenců se zabývala třebíčská policie, jež ho podle mluvčího Stanislava Rampíra 1. listopadu 2007 odložila. Ani státní zástupce neshledal, že by byl spáchán trestný čin, svých práv se proto Mládková dožaduje v občanskoprávním sporu.

Ředitel nemocnice Mayer uvedl, že na správnosti výpovědi trvá. Kontrolní komise nemocnice i kraje tehdy zjistily na dětském oddělení závažná pochybení. Ředitel potrestal celkem sedm lidí, mimo jiné odvolal z funkce primáře dětského oddělení a vrchní sestru.

Brněnský soudce Michal Ryška letos 30. ledna rozhodl, že třebíčská nemocnice bude muset za záměnu Nikoly a Veroniky, která se stala po jejich narození v prosinci 2006, vyplatit jejich rodinám celkové odškodnění ve výši 3,3 milionu korun.

Reklama