Řekne-li se zdravotní pojišťovna, každý si představí platby za naši zdravotní péči a instituci, které dáváme peníze a ta je jen posílá dál. Je možné, že takové pojišťovny jsou, netýká se to však Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Tato pojišťovna připravila pro své pojištěnce neobyčejnou nabídku Rodinných balíčků.

Co lákavého vám Rodinný balíček přináší?

Tak za prvé: je to finanční příspěvek na zakoupení dětské cyklistické helmy a rekondiční cvičení pro rodiče.

A co musíte splnit? Příspěvek je určen rodinám pojištěnců ZP MV ČR.
Cena balíčku je maximálně 1000 korun.
Pozor - nabídka je časově omezena na červen a srpen 2003. To znamená, že zakoupení helmy pro děti ve věku od 3 do 15 let a rekondiční cvičení (masáže, plavání, fitness, joga apod.) pro jejich rodiče, musí být realizováno v těchto měsících.

A za druhé finanční příspěvky dětem-pojištěncům ZP MV ČR narozeným po 1. květnu 2003.  Pro ně Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přichystala peněžní příspěvek na ošetřující přípravky a dětskou výživu, vše zakoupené v lékárně. Pokud je pojištěncem pouze matka, pak můžete dostat příspěvek 100 korun, při pojištění obou rodičů je příspěvek 500 korun.

Nezapomeňte, že peníze můžete dostat jen na základě platných pokladních (účetních) dokladů. Ty musí obsahovat rozpis zakoupeného výrobku či poskytnuté služby, datum zakoupení, razítko a podpis prodávajícího. Dále zde musí být uvedeno jméno, příjmení a rodné číslo osob čerpajících finanční příspěvek. Pak už zbývá jen doklad doručit na kterékoli pracoviště pojišťovny, kde bude proplacen buď v hotovosti nebo převodem na účet.
Pozor: Finanční příspěvek lze čerpat pouze jednou ročně.
 

Za peníze zdravotní pojišťovny si tak můžete nejen zlepšit svoje zdraví, ale i chránit zdraví a život svého dítěte. Neváhejte a využijte jedinečných Rodinných balíčků.

 

Více informací o Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR  a jejích produktech naleznete na http://www.zpmvcr.cz.

 

 

 
Reklama