Slyšeli jste již o Elektronické zdravotní knížce (EZK)? Jejích nesporných výhod dnes využívá více než milion obyvatel. Nově si ji můžete zřídit na pobočkách České pošty se službou CzechPOINT, s níž společnost IZIP, která systém EZK provozuje, zahájila spolupráci.

 „Díky tomu, že si budou moci lidé pořídit EZK přímo na vybraných pobočkách České pošty, se tak obecně zvýší informovanost a zároveň i dostupnost tohoto systému,“ říká Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a. s., pro Českou republiku a dodává: „Nově nastavená spolupráce je významným milníkem v celém systému EZK.“

izipElektronická zdravotní knížka může obsahovat všechny informace o zdravotním stavu jejího vlastníka. Jejím prostřednictvím se výrazně usnadní přístup lékařů k potřebným informacím, v krajních případech může i zachránit život. V současné době má svou EZK více než milion pacientů. Do systému je zapojeno přes devět tisíc zdravotnických pracovníků, padesát pět nemocnic a tři sta lékáren. Elektronickou zdravotní knížku hradí svým pojištěncům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Česká národní zdravotní pojišťovna. 

Každý pacient má ze zákona nárok na svou zdravotní dokumentaci a díky elektronické zdravotní knížce se k ní značnou měrou zjednoduší přístup. „Kopii zdravotní dokumentace má každý klient uloženou v EZK,“ komentuje výhody Jiří Pašek.

„Možnost zřídit si EZK na pobočkách Pošty je dalším rozšířením služeb pro naše klienty,“ uvedl Petr Stiegler, ředitel sekce eGovernmentu České pošty s tím, že klienti si - kromě registrace do systému - mohou na Poště požádat o výpis ze své elektronické zdravotní knížky. „Elektronické služby, které Pošta přes kontaktní místa Czech POINTu poskytuje, jsou lidmi hodně využívané a věříme, že stejně tomu bude i v případě EZK,“ dodává Petr Stiegler.

Desatero, které by měl pojištěnec vědět o Elektronické zdravotní knížce:  

  • Je zřízena na žádost pojištěnce,
  • je jeho majetkem,
  • zřízení a vedení je zdarma,
  • je přístupná kdekoli a kdykoli, pojištěnec doma nemusí mít počítač,
  • obsahuje zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě,
  • obsahuje přehled úhrad zdravotní péče,
  • je zabezpečena proti zneužití údajů,
  • přístupová hesla zná pouze pojištěnec (možnost kombinace),
  • pojištěnec sám rozhoduje, kdo do jeho knížky může nahlížet,
  • kdykoli je možné požádat o zrušení registrace.

 

Jak si o zřízení EZK požádat?

Pokud si chcete EZK pořídit, musíte splňovat několik jednoduchých podmínek. Za prvé nesmíte již mít EZK od společnosti IZIP a za druhé musíte být pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Co potřebujete k registraci?

izipOsoby starší 18 let potřebují platný doklad totožnosti podle obecně závazných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas) a platný průkaz pojištěnce VZP.

Nezletilí a způsobilosti zbavení klienti: přihlášku za nezletilou či způsobilosti zbavenou osobu podává zákonný zástupce, či ustanovený opatrovník. Ten se prokazuje předloženým dokladem totožnosti podle obecně závazných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas); rovněž předkládá rodný list nezletilé osoby, popř. rozhodnutí soudu o svěření do péče. Totožnost nezletilého, či způsobilosti zbaveného Klienta se prokazuje na základě platného průkazu pojištěnce VZP. Protokol o registraci podepisuje zákonný zástupce (ustanovený opatrovník).

Občané jiných zemí potřebují k registraci doklad totožnosti podle obecně závazných právních předpisů (cestovní pas) a platný průkaz pojištěnce VZP.

Jaké poplatky se platí na CzechPOINTech České pošty?

Registrace do systému IZIP je zdarma pro všechny klienty VZP. Cena za jeden výpis z elektronické zdravotní knížky je bez ohledu na počet stran 59 Kč (s DPH) - 49,58 Kč bez DPH (Zpoplatněno na přepážce, hrazeno registrovaným).

Máte už svou elektronickou zdravotní knížku? Chtěla byste si ji pořídit?

Reklama