Kompletní přehled o svém zdravotním stavu i poskytované zdravotní péči chce mít téměř 95 % občanů České republiky. Přesto přibližně polovina oslovených respondentů nikdy neviděla svou zdravotní dokumentaci pohromadě. Kompletní a bezpečnou kontrolu poskytované lékařské péče mají klienti IZIP|Elektronická zdravotní knížka (EZK). Nahlížet a zapisovat do svých zdravotních údajů je možné kdykoliv, stačí mít pouze počítač připojený k internetu.

Můžeme říci, že IZIP|Elektronická zdravotní knížka (EZK) stojí pevně na „všech čtyřech“. Základem jsou totiž 4 hlavní pilíře, které si dnes blíže představíme. Elektronická zdravotní knížka slouží k zapisování i čtení, tedy ke vzájemnému sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Je dostupná kdekoliv přes internet, a to 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena a užívání Elektronické zdravotní knížky se dá přirovnat k používání internetového bankovnictví.

Zdravotní informace ve vlastních rukou

elekDíky EZK máte přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě - stáváte se tak vlastníkem svých zdravotních dat, která můžete v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením.

Emergentní dataset

elekVe své knížce máte uložená důležitá zdravotní data nutná pro záchranu života, do kterých v případě ohrožení může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace jako je vaše krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.

Manažer zdraví

elekIZIP|Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Osobní účet pojištěnce

elekObsahuje přehledy vykázané péče, uhrazených regulačních poplatků a doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného.

elek„Systém Elektronických zdravotních knížek považuji za zcela zásadní zlepšení péče, protože jako lékař budu o pacientovi vědět vše. Pokud bude mít například záchranář, který najde někoho v bezvědomí na silnici, možnost nahlédnout do jeho EZK, aby zjistil krevní skupinu, s čím pacient stůně a co mu asi je, může mu tak zachránit život. Za druhé systém povede k zásadnímu šetření finančních prostředků. Vím od kolegů z terénu, že si některý pacient nechá napsat lék od jednoho lékaře a pak jde ke druhému a zase si tam nechá něco napsat... Lékař nemá možnost zjistit, co pacientovi už předepsal kolega. Kdyby EZK byla funkční plošně, bylo by to jednoduché.“

prof. MUDr. Jan Pirk
přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie a Kardiocentra IKEM

Reklama