Ze zdravotního hlediska jsou pro osvěžení samozřejmě nejvhodnější areály koupališť. Hlavně proto, že zde používaný zdroj vody bývá kvalitní. Navíc se průběžně upravuje, provozovatel musí pravidelně kontrolovat její kvalitu. Také tu máte zajištěn veškerý komfort jako sprchy, šatny a také služby plavčíků.

Když si ale chcete užít koupání ve volné přírodě, měli byste dodržovat následující pravidla. V první řadě je třeba se vyvarovat koupání na viditelně znečištěných místech (např. kontaminovaných odpadními vodami, pod vyústěním splaškových či dešťových kanalizací). Taková voda totiž může obsahovat mikroorganismy. A právě ty nám mohou způsobit závažné zdravotní obtíže a onemocnění (většinou voda vstupuje do organismu při náhodném polknutí při koupání). Nejčastějšími následky bývají střevní a žaludeční obtíže, horečky nebo zánětlivá onemocnění očí a uší.

Ve vodě přírodních koupališť žijí drobné organismy, ty tvoří tzv. fytoplankton - skládá se hlavně z řas a sinic. Při větším množství fytoplanktonu se tvoří zákal. To je skoro stoprocentní důkaz o zhoršené kvalitě vody. Některé sinice se hromadí v podobě zelených drobných částeček (připomínají drobné jehličí) nebo zelené kaše. Pokud se nahromadí u vodní hladiny, mluví se o vodním květu. Setkat se s ním můžete nejčastěji v druhé polovině koupací sezony, ale v posledních letech byl zjištěn i v červnu.

Jeho výskyt ovlivňuje celá řada faktorů, např. vysoké teploty, dostatek živin, kyslíkový režim ve vodě atd. Sinice produkují látky, které mohou způsobit alergické reakce (vyrážky, zarudlé oči, rýma). Ale i toxiny, ty - podle místa vstupu do organismu - mohou vyvolat žaludeční a střevní obtíže, bolesti hlavy, jaterní obtíže, kožní problémy, záněty, alergické reakce očí a spojivek. Koupání v kvetoucí vodě se v žádném případě nedoporučuje.

Pokud jste se přesto vykoupali, měli byste kontakt s vodou omezit na minimum a neprodleně se osprchovat čistou vodou. A dejte pozor na děti, jejich pokožka reaguje mnohem bouřlivěji než ta dospělácká. Po vymizení vodního květu se doporučuje s koupáním počkat přibližně týden, než dojde k rozpadu fytoplanktonu a naředění uvolněných toxinů.

Údaje o kvalitě vody v konkrétním koupališti a možných rizicích koupání si lidé mohou najít na webových stránkách ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Vodu si ale můžete otestovat i sami. Jak na to?
Naplňte průhlednou láhev vodou z přírodního koupaliště a nechte alespoň 20 minut stát na světle. Pokud se u hladiny vytvoří zelený kroužek, složený jakoby ze sekaného jehličí nebo krupice, sinice ve vodě jsou.  

Reklama