Stravovací návyky dětí se v posledních desetiletích v západním světě radikálně zhoršují, což vede stále častěji k jejich obezitě. Světová zdravotnická organizace dokonce uvádí, že nadváhou trpí ve světě pět milionů dětí ve věku do pěti let. Obezita se tak začíná týkat čím dál tím menších dětí. Česká republika v tomto směru bohužel není výjimkou. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tento trend zastavit, je vytváření dobrých stravovacích návyků  od nejútlejšího dětství. Projekt „S chutí pomáhejme školám i dětem růst“, který v současné době probíhá, má za cíl ve stovkách školek a škol v této oblasti pomoci. V rámci projektu si navíc 6 zařízení rozdělí celkově 1,2 mil. Kč, které mohou libovolně použít na rozvoj nebo nákup vybavení pro zlepšení výuky. 

„Dlouhodobě podporujeme zdravý životní styl dětí, jsme v kontaktu s odborníky a odbornými společnostmi a nemůžeme si nevšimnout negativních trendů v oblasti obezity či naopak anorexie, které se bohužel stále prohlubují, a to je situace, k řešení které bychom rádi přispěli,” vysvětluje Martina Janebová, tisková mluvčí společnosti Unilever, výrobce margarínu Rama. Finanční odměna bude rozdělena školám, které získají nejvíce bodů v soutěži, jež je nedílnou součástí projektu. K obdržení bodů je nutné sbírat nejen účtenky od zakoupených výrobků Rama, ale také splnit úkoly, které vyžadují právě výuku základních pravidel zdravé výživy a nácvik jejich praktické aplikace úměrně věku dětí. Materiály k výuce organizátor připravil v lákavé a zábavné podobě tak, aby si děti znalosti osvojovaly hravou formou. Pedagogové, kteří se o děti starají v předškolním a mladším školním věku, mají na děti a jejich budoucí životní návyky nesmírný vliv. Proto jsou to právě oni, kteří vedle rodičů mohou dětem pomáhat stavět základy zdravé životosprávy, představující prospěch pro jejich zdraví po celý další život. „Největší zájem o soutěž za první 2 měsíce projevily mateřské školy, které jsou zároveň nejpilnější i ve sbírání bodů,” doplňuje Janebová. Z průběžných výsledků dostupných na www.rostemeschutí.cz vyplývá, že v tuto chvíli si nejlépe vede Základní škola Chrášťany. Soutěž je však teprve na začátku, takže neklesejte na mysli, ani neusínejte na vavřínech. Nic není zdaleka rozhodnuto, výsledky se mění každým dnem.

Svou školu mohou ředitelé či učitelé přihlásit kdykoliv do 30. 9., čím dříve tak ale učiní, tím více času budou mít žáci na sbírání bodů. Podrobné aktualizované informace jsou dostupné na www.rostemeschuti.cz.

materiál

Ukázky výukových materiálů

Zdroj: tisková zpráva

Reklama