Prapředky „letištních“ koček, na newyorském letišti jich totiž žije už několikátá generace, prý vypustili cizinci, odlétající z USA. Ale je také možné, že kočky zkrátka přišly po svých, třeba proto, že jim z letištních budov vonělo jídlo. Zaměstnanci začali přes přísné zákazy roztomilé šelmičky krmit – a problém byl na světě.

Kočkám se v pohodlných prostorách skladišť, v pelíšcích z polystyrenu a zbytků papírových krabic a s dostatkem stravy zalíbilo a brzy se přemnožily. Zbytky jejich jídla pak začaly přitahovat racky – a ti ohrožují letištní provoz. Proto se vedení letiště rozhodlo kočky odstranit.

Nebyli by to Američané, aby přitom nemysleli na blaho koček – kočky měly být pochytány a umístěny do útulku, který by letiště zřídilo na vlastní náklady. Ani to však Společnosti proti násilí páchanému na zvířatech nestačilo. Když v říjnu tohoto roku začal odchyt, vytáhli ochránci zvířat do boje – kočky jsou prý zvyklé na život na svobodě a v klecích útulku by trpěly! Navíc se aktivisté obávali, že by vedení letiště mohlo zneužít příležitosti, prohlásit některé kočky za nemocné a utratit je.

Následující události poukazují na to, jaký vliv mají v USA organizace, zabývající se ochranou zvířat – letiště po několika demonstracích odchyt koček zastavilo a dokonce vydalo prohlášení, že žádná kočka nezemřela ani nebyla zraněna. A po náročném vyjednávání přistoupilo na mnohem dražší, ale pro kočky lepší řešení – zvířata budou odchycena, sterilizována, aby se dále nemnožila, a vypuštěna do původního prostředí. Jejich počet tak klesne na původní, tolerovatelnou míru, a nebude ohrožovat chod letiště.

Řešení sice poněkud drahé, ale hodné potlesku. Kéž by se podobně zodpovědně chovali i lidé v řídících funkcích v ČR.

Zdroj: International Animal Rescue

Znáte místa, kde žijí zdivočelé kočky? Krmila jste je někdy? Jak se řeší problém toulavých koček u Vás? Co byste dělala, kdyby se poblíž Vašeho bydliště usídlila rodinka zdivočelých koček? Máte s toulavými kočkami nějaké zkušenosti?