Zámek Žďár nad Sázavou a sousední Zelená Hora jsou určitě velkým lákadlem. Abych se přiznala, chystala jsem se tam už dlouho. A byla jsem ještě zvědavější od doby, kdy jsem se seznámila s paní hraběnkou Marií Kinskou.

Její manžel Constantin Kinsky získal panství zpět a chová se k němu jako příkladný hospodář. Nejen že ho stále rekonstruuje a zvelebuje, ale se svou manželkou, francouzskou choreografkou Marií, s ním má zajímavé plány do budoucna, které by daly tomuto rozsáhlému areálu další smysl.

Panství rodu Kinských ve Žďáře nad Sázavou oslavilo loni 20. výročí své novodobé historie. Od roku 1992, kdy se majetek vrátil dědici Radslavu Kinskému, pokračují v jeho díle synové Constantin a Charles Nikolas Kinští. „Je naší rodovou tradicí ctít majetek, který máme v držení a správě. Vnímáme ho jako věc, kterou národ svěřuje naší rodině, aby s ním nakládala ne pouze ve prospěch svůj, ale k prospěchu regionu a celého národa,“ říká Constantin Kinský

Velký důraz klade rodina Kinských na zachování a obnovu lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Stejnou ideu měla rodina Kinských již před padesáti lety, kdy založila přírodní rezervace Žákova hora, Radostínské rašeliniště a Dářko.

Vedle toho se chce soustředit na zemědělství a rozvoj tradičního žďárského rybníkářství.

Další krok – revitalizace a Interpretační centrum Žďár

V současné době se rodina Kinských zaměřuje i na nový významný projekt rozvoje panství. Jejím cílem je rekonstrukce další části zámku a vytvoření významného kulturně-interpretačního centra, které bude zahrnovat expozici historie cisterciácké a barokní kultury a zároveň se bude zaměřovat na podporu rozvoje živého umění a turismu.

Zámek bude hostit místní i zahraniční umělce, nabídne jim prostory pro tvůrčí rozvoj a jejich veřejné prezentace. Zároveň zlepší volnočasové zázemí pro obyvatele Žďáru i turisty.

 „Chceme poskytnout nový unikátní prostor, kde je historie a její památky konfrontována s tvůrčím současným duchem. Naším cílem je vytvořit z areálu lidsky vřelé zázemí pro místní obyvatele, české i zahraniční kulturní turisty, pro rekreanty, kteří hledají kontakt s přírodou, i pro umělce, kteří potřebují prostor pro svou tvorbu. Tak můžeme rozvíjet živé umění, které má velký přínos pro ekonomiku regionu i státu,“ dodává Constantin Kinský

Za tyto informace děkuji tiskovému mluvčímu a rodinnému příteli Kinských panu Milanu Deutschovi

Jestli se daří tyto smělé plány realizovat, nejlépe zjistíte přímo na místě.

Zámek je samozřejmě přístupný veřejnosti. Když přijdete hlavní branou, získáte pocit, že zámek opravdu žije, a není jen statickou kulturní památkou. Navštívíte-li ho ve všední den, možná zaslechnete i dětské štěbetání, které se ozývá z otevřených oken tříd základní školy, zřízené v jedné z přízemních budov hned vedle hlavní brány. To bylo docela milé překvapení.

V areálu zámku můžete absolvovat nejen klasickou „exkurzi“ dobovými interiéry, ale nabízí toho ještě mnohem víc. Třeba galerii Kinských, baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, či stálou expozici barokního umění věnovanou době a poctě geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho. Santini je se Žďárem velice úzce spjat. Významně se podílel nejen na přestavbě zámku, ale vyprojektoval i další unikátní stavby jak v jeho bezprostřední blízkosti (Zelená hora), tak i v okolních obcích.

A když budete mít štěstí, možná potkáte i zámeckého pána, který na zámku pobývá poměrně často. Pokud mu to pracovní povinnosti dovolí, tak prý alespoň jednou za čtrnáct dní.

Návštěva zámku ve Žďáře nad Sázavou určitě stojí za to. A když už se tam vypravíte, nenechte si ujít ani blízký Ostrov nad Oslavou a Obyčtov.

Mapa ZDE

Čtěte také: