Onemocnění dnešní doby: bolesti zad

Ženy i muži doslova trpí u počítače doma i v práci, na návštěvě u známých, u televize, na gauči, v křesle a dokonce i v posteli. Neznám prakticky nikoho ve svém okolí, kdo by si nikdy nestěžoval na bolesti v zádech, konkrétně v bederní části. Stěžují si i ti, kteří se pravidelně pohybují. Málokdo tuší, že problémem může být nesprávné zacházení s vlastním tělem.

Jednotlivé svaly na našem těle můžeme rozdělit na dvě skupiny: svaly s tendencí se zkracovat – a u těch všeobecně platí, je co nejvíce protahovat, a na ty s tendencí k ochabování – ty bychom se měli snažit posílit.

Laicky a prakticky řečeno: přední sval stehenní a některé svaly na vnitřní straně dolní končetiny se řadí do první skupiny. Hýžďové a břišní svalstvo zase do té druhé. Pokud se nebudete patřičně věnovat těmto oblastem a například neposílíte bříško a zadeček, vznikne mezi těmito dvěmi skupinami svalová nerovnováha – odborně řečeno dolní (pánevní) zkřížený syndrom. Výsledkem této dysbalance je zvětšení lordózy (prohnutí v bederní části zad), porušený stereotyp správné chůze, páteř bude přetížená, mohou degenerovat meziobratlové destičky a vás trápí postupná a zhoršující se bolest.

Co z toho tedy plyne?
Snažit se posílit i preventivně hýžďové a břišní svalstvo, nezapomenout na protažení po každém cviku v posilovně, obzvláště přední strany dolních končetin a oblasti kolem bederní páteře (například se schoulit do klubíčka a vyhrbit páteř nebo se protáhnout obyčejnou kočičkou)

Jak zjistíte, že už jsou svaly dolních končetin extrémně zkrácené?
V lehu na okraji stolu přitáhnete k tělu skrčenou dolní končetinu (přitáhnete koleno k bříšku) a druhou necháte volně viset přes okraj stolu. Zkrácení je patrné, když stehno visící končetiny směřuje šikmo vzhůru nebo vychyluje do unožení a přednožení a nebo není koleno ohnuté do pravého úhlu. Zkrácení některých svalů také poznáme, pokud si lehneme zády na podložku, přitáhneme jednu končetinu k tělu, bedra necháme stále přitisknutá k zemi a druhá končetina nezůstane natažená, popřípadě vychyluje.

Jednoduchým testem přijdeme i na to, jestli máme dostatečně posílené břišní a hýžďové svalstvo.
V lehu na břiše s rukama složenýma pod čelem nedokážeme zanožit na 15 sekund minimálně 10 centimetrů nad podložku, od které neoddalujeme pánev. A opět z lehu na zádech, lehce pokrčená kolena a v této poloze bychom měli zdvihnout trup alespoň 5 centimetrů nad podložku s výdrží 15 sekund.

Na závěr zkuste několik vybraných cviků na uvolnění oblasti kolem bederní páteře:
1. Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla na podložce (obměna: nohy natažené, ruce ve vzpažení)

  •  přitisknout bedra do podložky – 10 sekund
  •  uvolnit
  •  při natažených rukou a nohou navíc maximální protažení z rukou i nohou

2. Leh na zádech, nohy pokrčené, chodidla na podložce,  ruce v upažení

  • skrčená kolena sklopit vpravo, hlava se otáčí vlevo, bedra a lopatky přitisknuté k podložce
  • zpět do původní polohy (k podložce vracíme postupně hrudní páteř, pak bederní, poslední kolena)

3. Leh na zádech, oběma rukama přitisknout skrčená kolena k bříšku 

      -  kolena vzepřít do dlaní – páteř se vykulatí, lokty se napnou
      - výdrž při maximálně vykulacené páteři
      - zpět

4. Leh na zádech, nohy natažené 

     - skrčit jedno koleno a přitáhnout, druhá končetina napnutá a spolu s bedry přitisknutá k podložce – výdrž 5 vteřin 
     - položit zpět 
     - vyměnit končetiny 
     -  přitáhnout obě, bedra jsou stále přitisknutá k podložce

5. Klek na čtyřech, napjaté ruce (do V) opřené o dlaně

  • sklonit hlavu, vykulatit záda
  • protáhnout se v zádech, hlava vzhůru

6. Obyčejná „kočička“ důkladně a pomalu provedená je jeden z nejlepších cviků

Každé cvičení opakujeme alespoň třikrát na pevné, rovné podložce.