Dvanáct kilo za rok. To je minimum, které byste měla zhubnout, pokud se budete řídit následujícími radami a doporučeními v novém seriálu magazínu Žena-in. Aby vás to bavilo, zkuste dát každému ze zhubnutých dvanácti kilogramů jeden úkol, který budete muset splnit, pokud míníte se svou nadváhou nebo obezitou bojovat skutečně komplexně.

 

Úkol pro první kilo: najděte si pro své hubnutí motivaci 

Existuje mnoho důvodů, kvůli nimž stojí za to zhubnout. Velmi závažný je faktor zdravotní, obezita se podílí z velké části na vysoké nemocnosti i předčasném úmrtí. Bohužel platí, že pro většinu osob s nadváhou či obezitou nebývá právě zdravotní hledisko, ve srovnání s estetickými, společenskými či citovými důvody, rozhodující.

 

Zdravotní motivace ke snížení váhy už mívá většinou závažný důvod (cukrovka, srdečně-cévní nemoci). Přitom je daleko snazší zdravotním obtížím pramenícím z kil navíc předcházet, než je odstraňovat. S motivací musí jít ruku v ruce stanovení dosažitelného cíle. Odborníci prokázali zdravotní prospěšnost tzv. mírného váhového úbytku, už snížení hmotnosti o  5–10 procent má podstatný vliv na zdraví. Očekávaná redukce váhy samozřejmě přinese řadu pozitiv do života, určitě ale nevyřeší všechny problémy. Například žena, která předpokládá, že odstraněním nadbytečných kilogramů zmizí i veškeré manželské problémy, může být po úspěšném snížení hmotnosti zklamána.

Pokud se člověk rozhodne zhubnout, měl by si zvolit správný čas, kdy nemá řadu dalších problémů ať již v práci nebo doma. Rozhodnout se však musí jen on sám a dobrovolně. Stejně tak záleží pouze na něm samotném, zda se do hubnutí pustí sám, nebo si vybere pomoc, která mu s úpravou životního stylu pomůže. Tou může být například redukční klub nebo konzultace s odbornou poradnou Merrylinka či jiným odborníkem na hubnutí. Ten, jehož motivace buď není dostatečná, stanoví si těžce splnitelný nebo nedosažitelný cíl, či není připraven na to, že se jeho problémy samy o sobě prostým zhubnutím nevyřeší, bývá zklamán a rychle těžce ztracená kila přibere zpět.

Při rozhodovacím procesu je třeba zhodnotit přínos hubnutí – zvážit zisky i oběti, které z redukce váhy vyplývají. Pokud převažují oběti, pak nemá význam se do hubnutí pouštět a zbytečně podnikat další předem ztracený pokus. Psychika je při hubnutí důležitější než žaludek.

 

Zdroje: www.rozhodnise.cz; www.merrylinka.cz

Málková: Jak hubnout pomalu, ale jistě, Avicenum 1991