Děsí vás představa, jestli vaše dítě nelítá v drogách? Zkuste jednoduchý test, který vám umožní opět klidně spát. Drogy patří k největším problémům dnešní doby a setkáváme se s nimi přímo či nepřímo téměř na každém kroku, ale naštěstí je dnes již možnost nechat si udělat anonymní testy na jejich přítomnost v moči.

Závislost dítěte na drogách je hrozbou, která straší asi všechny rodiče. Podle průzkumu jsou nejohroženější skupinou děti ve věku 13-15 let. Správná a včasná prevence, která by měla mít základ v rodině, je proto zásadní. Abychom však mohli s nepřítelem bojovat, musíme ho znát. Proto je důležité vědět, jestli vůbec a jaké drogy dítě užívá. „Pro dokazování, že osoba užila drogu, slouží drogové testy, označované také jako screeningové," vysvětluje doktorka Natálie Mészárosová. „Mají většinou podobu papírových proužků nebo destiček napuštěných sloučeninami, které reagují s určitou drogou. Screeningové drogové testy mají vysokou přesnost, 95 % až 98 %, a slouží k rychlému zjištění používání drog přímo na místě."

Drogy se prozradí i po třech dnech
Laboratoře nabízejí vyšetření drog z doneseného vzorku moči anonymně. Je to výhodnější než použít krev, protože většina drog se z krve vstřebá velmi rychle, ale nález v moči přetrvává dny, dokonce i týdny. Test na každý jednotlivý druh drogy přítomné v moči vyjde na 150 korun a provádějí je laboratoře v Praze, Mělníku, Neratovicích, Kralupech nad Vltavou a v Chomutově.

Donutit potomka k léčbě je pak naprosto nutné co nejrychleji, protože užívání drog vede k závislosti, při níž dochází nejen k vážnému poškození zdraví, ale i k vyloučení závislého člověka z normální společnosti. Velmi často diskutovaným problémem, který drogy způsobují, je také riziko přenosu smrtelných nemocí, které vzniká sdílením stříkaček a jehel mezi závislými.

Dalším krokem v případě pozitivního výsledku je konzultace s odborníkem, psychologem nebo psychiatrem, který rozhodne, zda léčba závislosti bude probíhat ambulantně, nebo je nutná hospitalizace. Na základní léčebný program by pak měla navazovat následná péče, která pomůže klientovi obstát v běžném životě a zabránit mu v návratu k drogám.

Přibližné doby možného záchytu drog v moči:
Amfetaminy: 3-4 dny
Marihuana: 3-7 dnů jednorázově, týdny při chronickém užívání
Opiáty: 3 dny

Zdroj: Korzo

Bojíte se, aby vaše dítě nepřišlo do styku s drogami? Jste pro zlegalizování konzumace tzv. lehkých drog?

Reklama