Pojďme se na tuto závislost podívat trochu podrobněji. Celé čtvrtině, tedy 25 % dotázaných, závislost nevadí, protože jim kouření chutná. Těch, kterým kouření vadí, ale nechtějí přestat, je 14,5 % a více jak polovina, 58 % uvedla, že jim kouření vadí, ale nemohou přestat. Malá skupinka, 5,5 % uvedla možnost „Mám závislost na kouření, ale řeším ji elektronickou cigaretou nebo nahřívačem tabáku a je to pro mne méně rizikové řešení„.
5bdae71f7f99dobrazek.jpg

Co našim čtenářkám, kuřačkám, nejvíce vadí?
Možnost „Smrdí mi vlasy“ označilo 22 %, „Smrdí mi oblečení“ 26 %, to, že nemá svěží dech, vadí 30 % z dotázaných. Drtivá většina, 76 %, uvedla, že jim vadí, že kouření není zdravé. Obrázky na obalech cigaret vadí 16 % z dotázaných kuřaček, a to, že se s nimi nechce líbat jejich muž přiznává a vadí 2 % z dotázaných. Možnost „Není to IN“ uvedlo 12,5 % a možnost „Jiné“ vyplnilo 9 %.

Mezi nejčastější možnosti kategorie Jiné patří…
Na otázku, zda namísto cigarety čtenářky – kuřačky vyzkoušely nějakou alternativu (elektronickou cigaretu nebo zahřívaný tabákový výrobek) odpověděly takto: Žádnou zkušenost s těmito alternativami nemá 66 % z dotázaných, zkusilo je 26 % a 8 % to má v plánu.

Zajímalo nás, jak vidí naše výsledky odborníci, kteří se kouřením zabývají. Oslovili jsme proto prof. MUDr. Evu Králíkovou z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN.
Z našeho redakčního výzkumu na téma “Moje závislosti„ vyplývá, že 20 % čtenářek (z cca 1000 respondentek) uvádí, že kouří. Koresponduje to se situací v naší společnosti? 
 „Ano, téměř přesně.“
 
Více jak polovina z dotázaných v našem redakčním průzkumu uvedla, že by chtěla s kouřením přestat, ale že nemohou, nejde jim to. Co bývá pro lidi nejsilnější motivaci, proč přestat kouřit?
„Asi 7 z deseti kuřáků by raději nekouřilo. Nejčastější motivací bývá zdraví, peníze nebo společenský důvod (neúnosnost kouření) či pocit závislosti. To, že se jim to nedaří, není známkou neschopnosti, ale zkrátka toho, že se jedná o silnou závislost.“

Celý rozhovor s prof. MUDr. Evou Králíkovou si můžete přečíst ZDE.
 
Protože nás toto téma zajímá, požádali jsme o vyjádření k našim výsledkům redakčního výzkumu na téma kouření také zástupce společnosti, která vyrábí tabákové výrobky, za vyjádření děkujeme paní Andree Gontkovičové, Director of Development v Philip Morris ČR.

„To, že 22 % čtenářek uvádí, že kouří, je číslo, které máme porovnatelné z jiných zdrojů. Je to pětina dospělé populace, která v ČR kouří. Pokud se budeme bavit o tom, zda je trend populace omezit kouření, tak se to děje, ale jen v jednotkách procent. Cigarety jsou velmi tvrdě regulované, od toho, jak se může testovat tabák, jak se může zpracovávat, jaké materiály se mohou použít do cigarety (papír, barvy, lepidla...), jak vypadá krabička, jak se cigarety komunikují, až po místo prodeje. I přes tuto tvrdou regulaci je pokles kuřáků jen v jednotkách procent. Z toho vyplývá otázka, co s tím, protože regulace omezuje množství kuřáků jen velmi mírně. Kuřáci buď přestat kouřit nechtějí nebo chtějí, ale nedokážou to. Samozřejmě je tu i skupina kuřáků, kteří přestali, ale jak jsem zmínila, je jich málo. (Bavíme se o dospělých kuřácích) V kontextu s touto realitou jsme se zamýšleli, zda neexistuje nějaké jiné řešení, které by přispělo k tomu, aby kuřáci měli alternativu, možnost další, lepší volby. Proto jsme začali pracovat na zahřívaných tabákových výrobcích a elektronických cigaretách, všem produktům předcházel mnoholetý nákladný výzkum a vývoj.

Možnost pořídit si zahřívaný tabákový výrobek mají kuřáci v ČR od minulého léta, globálně jej máme již v 38 zemích světa. Obliba používání těchto zahřívaných tabákových výrobků je na vzestupu, je vidět například i na zcela spontánních facebookových skupinách, kde vlastně už bývalí kuřáci doporučují svým známým, jak přestat kouřit cigarety a přejít k výrobku IQOS. My kromě našich prodejen také poskytujeme dospělým kuřákům jakési kouče, IQOS partnery, kteří zájemce o náš výrobek navštíví. Ten zájemci vysvětlí, jak přechod probíhá, co mu to přinese, jak to celé funguje. Nemusí se vzdát závislosti na nikotinu, svého kuřáckého rituálu, ale je vystaven o 90 procent menšímu množství škodlivých látek, které vznikají hořením cigarety. Pokud kuřák přejde na zahřívaný tabákový výrobek, nesmrdí mu vlasy, oblečení, ruce, nevydechuje dým, ale aerosol. To vidím jako alternativu pro kuřáky, kteří ví, že jim kouření vadí, ale nemohou přestat. U vás ve výzkumu tuto možnost označilo 58%.  Je to alternativa, která představuje menší riziko, než kdyby pokračovali s kouřením cigaret.“  

Pro další pohled na závislost spojenou s kouřením jsme oslovili psychoterapeutku, Karin Řehákovou Bc., která nám také okomentovala naše výsledky

„Oblíbené kouření je jedna z nejčastějších závislostí, která je navíc spojena se závislostí na společenských či osobních rituálech. Cigareta může sloužit jako časový předěl v rámci vykonávané povinnosti, ať už v pracovní či volnočasové sféře. Jejím věrným průvodcem je i rituál kávy, sklenky vína a okamžiků stresového vypětí či ventilování širokého spektra emocí. Strach, vztek, ale i pocit pohody který si kuřák ještě posílí cigárkem. Závislost na nikotinu lze řešit mnoha způsoby, ale pozor, aby vše mohlo fungovat, je nutno vybudovat kolem sebe obrannou hráz právě proti spouštěčům tohoto bažení a závislosti. Právě rituály, které najednou musíme měnit jsou pro ty, co chtějí přestat náročné. Pro skupinu lidí, která s tím má velký problém a nedokáže to, mi přijde dobré přechodové řešení volba alternativy – náhražky klasické cigarety. I u nás se už dají koupit produkty, které mají kuřáci na výběr, myslím tím elektronické cigarety nebo nahřívače tabáku. Jak vidím ve statistikách vašeho výzkumu, velká skupina žen by ráda přestala kouřit, ale nedokáže to. To je přesně pro ně.“

Naše články