Podzim je v plném proudu a s ním tak přichází čas, kdy se příroda pomalu chystá k zaslouženému odpočinku. A zatímco tradiční květnové otevírání studánek je spojeno s radostí a svěžestí jara, na podzim se udržuje krásná pohanská tradice jejich uzavírání.

Pokud zadáte do vyhledávání na internetu pojem „zavírání studánek“, s překvapením zjistíte, že se toto tradiční loučení s přírodou koná na mnoha a mnoha místech naší země. Na rozdíl od „pevného“ termínu otevírání studánek (31. května) nemá jejich zavírání přesné datum. Většinou začíná v říjnu a táhne se klidně až do prvních sněhů.

studanky

Zvyk, který pochází z pohanských dob, kdy byly uctívány rusalky a vodní víly jako ochránkyně pramenů, je dnes zejména milou společenskou událostí. Přátelé, sousedé, rozličné místní spolky, skauti či skupinky ochránců přírody se vypravují k blízkým studánkám, aby je před zimou vyčistili a symbolicky uzamkli. Je to oblíbená místní příležitost pro setkání mladých i starých, chvíle, která je oslavou přírody a čisté radosti z ní. 

studan

Studánek bohužel za posledních sto let výrazně ubylo, z původního počtu cca 10 tisíc na zhruba polovinu. Jejich obnově se naštěstí věnuje opět více a více pozornosti. Pokud při své výpravě objevíte takovou, která by si podle vás zasloužila větší obnovu, než jen vyčištění odtoku a úpravu okolí, můžete ji např. zkusit navrhnout k renovaci v rámci projektu Živé studánky, který letos úspěšně rozjela značka pramenitých vod Toma. Na webu www.zivestudanky.cz může kdokoliv v regionech sedmi soutěžních krajů pro rok 2018 označit vhodnou studánku, a pokud postoupí do užšího výběru, dát jí (či kterékoliv jiné) příští jaro svůj hlas.

studanky

Pokud se ve vašem žédné ukládání pramenů do zimního spánku nekoná, je možná vhodná chvíle obvolat pár známých, vyhlásit událost na Facebooku a nebo se prostě jen sebrat s rodinou a vyrazit objevovat a „zamykat“ prameny v okolí. Možná tak založíte hezkou tradici, na kterou se s léty budou přidávat další a další milovníci místní přírody.

Pomozte studánkám ve vašem okolí v rámci projektu 72 hodin

tudánek u nás za poslední století rapidně ubylo. Jsou prvním ukazatelem nelichotivého stavu podzemních vod a důležitou součástí vodních ekosystémů. Jsou ale také malebným a romantickým doplňkem přírody, který má na českém území dlouhou tradici. Přitom s jejich údržbou či obnovou může do jisté míry pomoci každý z nás. Třeba v rámci projektu 72 hodin, který letos proběhne 12. – 15. října. Využijte příležitost a přiložte ruku k dílu při zvelebení některé studánky ve vašem okolí.

Tipy na studánky, které potřebují pomoci, najdete na stránkách projektu www.72hodin.cz/2017/p/102, ale určitě se najde i řada jiných, které si zaslouží zvelebit. Domluvte se s kamarády a přihlaste v rámci akce 72 hodin svůj vlastní projekt vyčištění a uklizení studánky, kterou znáte. Nebo se můžete přihlásit jako dobrovolník a připojit se k již zaregistrovanému projektu. Ty najdete na webové stránce projektu 72 hodin.

Studánek je v České republice evidováno téměř pět tisíc, ale ještě ve druhé polovině minulého století se jejich počet odhadoval na více než dvojnásobek. Pozornost věnují studánkám nejen ochránci přírody, ale v posledních letech se do jejich postupné obnovy a údržby zapojuje nejen stále více lidí, ale i obcí a firem.

Při údržbě studánek může pomoci každý

Nicméně udržovat existující funkční studánku ve svém okolí může každý. I to by však mělo mít svá pravidla. Pokud se chcete i vy sami aktivně podílet na péči o některou ze studánek, je třeba k takovému počinu přistupovat s rozvahou, aby dobrá vůle a snaha nepřišla vniveč. Většině studánek pomůže několikrát za rok šetrné odstranění nánosů ve výtokové trubce, vyčištění odtoku a úprava přístupu, který je často podmáčený. A samozřejmě také uklizení případných odpadků v okolí studánek.

Jak můžete pomoci studánkám?

  • Bezpečný způsob je úklid odpadků v okolí či vyčištění nánosu u výtoku
  • Před čištěním samotné studánky se ujistěte, že tím nenarušíte životní prostředí některým živočichům či rostlinám
  • Vhodné je upravit přístup ke studánce, např. pomocí kamenů
  • Jakékoliv větší úpravy není možné provádět bez souhlasu majitele pozemku
  • Pro úpravy používejte pokud možno přírodní materiály
Reklama