shutterstock-1632557005.jpgFoto: Shutterstock

Od středy 11. března se na dobu neurčitou zavírají základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy. Tato situace se nejvíce dotkne rodičů s malými dětmi, které nemohou ještě zůstat samy doma. Mnoho z nich si klade otázky, jak situaci řešit.
 
Rodiče, kteří se starají o děti do 10 let věku, mají nárok na ošetřovné. Je nutné vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Formulář vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
 
Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Rodič samoživitel může čerpat ošetřovné až 16 dní.
 
Po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné rodičům nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
 
Podrobnější informace najdete na stránkách ČSSZ.

Reklama