Z nejnovějších průzkumů veřejného mínění provedených v různých zemích Evropy vyplývá, že evropští občané nesouhlasí s chovem tzv. kožešinových zvířat. Výsledky výzkumů z deseti evropských zemí shromáždila a zveřejnila organizace Svoboda zvířat ve spolupráci s mezinárodní Aliancí za módu bez kožešin.

„Dle nejaktuálnějších dat, která máme k dispozici, lze usoudit, že smýšlení evropské veřejnosti směřuje jasně proti krutému chovu a zabíjení tzv. kožešinových zvířat (tedy hlavně lišek, norků, činčil nebo psíků mývalovitých) za účelem získání jejich kožešiny. Tento stav je patrný také v České republice, kde podle průzkumu Centra veřejného mínění z roku 2013 až 80 % dotázaných soudí, že by se současná společnost bez kožešinové módy obešla a 68 % občanů souhlasí se zákazem chovu těchto zvířat u nás,“vysvětluje Lucie Moravcová, předsedkyně organizace Svobody zvířat, a dodává: „Tento trend kopíruje v Evropě také legislativa schvalovaná v jednotlivých zemích. Zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat nebo velmi přísné podmínky pro jejich chov již platí ve 12 státech evropského kontinentu.“

kožešiny

Výzkumy, jejichž výsledky dnes organizace souhrnně zveřejnila, byly provedeny v jednotlivých uvedených státech, kde lidé odpovídali na otázky vztahující se k chovu tzv. kožešinových zvířat a jejich zabíjení za účelem získání kožešiny. Jak se ukázalo, ve všech sledovaných zemích většina občanů s tímto průmyslovým odvětvím nesouhlasí.

Více informací o problematice kožešinové módy najdete na www.protisrsti.cz.

 

Reklama