62e6b9f295f49cl.jpg
Foto: Shutterstock

Psycholog se domnívá, že takzvaný ano den může rodině pomoci vystoupit z každodenního stereotypu, kdy o tom, co bude rodina dělat, běžně rozhodují hlavně dospělí, což Oberschneider uvedl pro Ashburn Psychological and Psychiatric Services. Říkat ano namísto ne může být osvěžující a přispět k osobnímu růstu a obohacení všech členů. Děti získávají větší autonomii a učí se rozhodovat. Vhodné je, pokud budou mít ano den za odměnu v jasně daném intervalu. Může je to motivovat k nošení lepších známek ze školy apod.

Důležité ovšem je, aby byla stanovena základní pravidla. Stěžejní je peněžní limit na dané aktivity a také jejich omezení na čtyřiadvacet hodin s tím, že by důsledky konání neměly tento čas překročit – vyhnete se tak tomu, že bude dítě požadovat nového psa, kterého jste mu několikrát zakázali apod. I s určitými omezeními mohou děti vymyslet pro ně skvělou zábavu, kterou třeba jen tak běžně nemají. Mohou si například nadiktovat zmrzlinu ke snídani, protáhnout večerku do pozdních hodin apod.

Zdroje: Moms, Michael Oberschneider, Ashburn Psychological and Psychiatric Services

Reklama