V dřívějších dobách lidé spojovali zatmění Slunce převážně s tragickými událostmi – náhlé setmění za bílého dne ostatně dodnes může působit děsivě. V polovině 14. století způsobilo zatmění Slunce podle tehdejších astrologů epidemii moru, která se přehnala Evropou a výrazně zde snížila počet obyvatelstva. Dnešní astrologie je ale k tomuto vesmírnému jevu mnohem shovívavější.

 

Slunce v astrologii představuje mužský princip, aktivitu, racionalitu, bdělý stav.  

Při zatmění brání dopadu jeho paprsků na Zemi Měsíc, který symbolizuje naopak princip ženský – pasivitu, iracionální cítění, svět snů a fantazie. Zjednodušeně se z toho dá vyvodit, že ženský princip při zatmění jako by na zemi převládl – nastává nerovnováha mezi myšlením a cítěním.

 

Lidé, kteří se příliš drží rozumu a jejich povaha má výrazně mužské rysy (nezáleží přitom na pohlaví, zejména v západní společnosti najdeme hodně žen s mužským myšlením i chováním), se mohou okolo zatmění cítit zmatení a nejistí. Snadno se dostanou do konfliktu s partnerkou nebo matkou, mohou se jim zdát nepochopitelné sny. Zato osoby založené spíše žensky budou zřejmě ve svém živlu. Bude jim silněji fungovat intuice a rozvinou lépe fantazii. Dny kolem zatmění jsou vhodné zejména pro uměleckou činnost.

 

Zatmění se projeví hlavně na lidech, kteří mají v osobním horoskopu některou z planet ve stejné poloze, kde se právě nacházejí Slunce s Měsícem. Pondělní zatmění nastalo na 10. stupni Vah – měli by ho tedy pocítit například lidé, kteří slaví narozeniny ve dnech 3.-4. října (ve svém horoskopu mají na 10. stupni Vah Slunce).

 

U někoho může dojít až k převratným životním událostem - David Ovason v Knize zatmění uvádí příklad prince Charlese: 21. června 1982 nastalo zatmění Slunce v bodě, kde má princ umístěn Uran – toho dne princezna Diana porodila syna Williama. Příchod dítěte do rodiny a proměna manželky v matku představovaly pro Charlese silné setkání s ženským principem, které mohlo mít souvislost s převahou Měsíce na obloze.

 

Podle mundánní (světové) astrologie by se mělo zatmění Slunce projevit v globálním dění ve státech a městech, které tradičně odpovídají znamení, v němž se zatmění realizuje. S Vahami jsou podle Vladimíra Sládečka spojeny země Rakousko, Savojsko, Libye, dolní Egypt, Čína a Indočína, z měst pak např. Antverpy, Bonn,  Frankfurt nad Mohanem, Drážďany, Kodaň, Vídeň, Johannesburg. Zde by tudíž mohlo v těchto dnech docházet k významnějším politickým, ale i sociálním či přírodním událostem.

 

Pondělní zatmění Slunce bychom podle tohoto výkladu mohli vztáhnout k volbám v Drážďanech, které se konaly den předtím – konzervativní CDU vedená ženou (!) Angelou Merkelovou díky nim získala jedno poslanecké křeslo navíc v německém parlamentu. Typickou ukázku posílení ženského principu v době zatmění podrhuje fakt, že volby v tomto městě musely být o dva týdny posunuty kvůli úmrtí jedné z kandidátek.

 


 

Tento článek najdete i v dnešním vydání časopisu Superkočka

Zveřejňujeme jej na základě prosby o spolupráci ze strany časopisu Superkočka.

Reklama