Strategie Evropské unie „Evropa 2020“ zastřešuje nejdůležitější energetické cíle pro jednotlivé členské státy. Významným společným závazkem členů unie v rámci strategie je snížení energetické náročnosti budov o 20 %. Energetické úspory se dotknou jak firem, tak i běžných domácností. S úsporou za energie však mohou pomoci státní dotační programy. Podle odborníků ze Sdružení EPS ČR je nejsnazší cesta k významné úspoře energií pomocí komplexního zateplení.

Vzhledem k alarmujícím problémům souvisejících se změnou klimatu a zvyšujícími se energetickými náklady na život, přišla Evropská unie s ambiciózním plánem na ochranu životního prostředí. Jedná se zejména o snížení emisí skleníkových plynů o 20-30 % oproti roku 1990, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % a snížení energetické náročnosti budov o 20 % oproti roku 1990. „Na celkové spotřebě energie v EU se budovy podílí až 40 %. Směrnice EU proto umožňuje od roku 2020 pouze výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle jako úspora energie a zlepšení stavu životního prostředí jsou podpořeny státními dotačními programy, které motivují majitele domů, kteří by například o zateplení ani neuvažovali,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

zateplení

Dotace pomohou vám i ekonomice

Čím dál více lidí si uvědomuje, že úspora energií znamená také významnější úsporu peněz. Často je odrazuje počáteční investice, se kterou však mnoha majitelům rodinných a bytových domů velkou měrou pomáhají dotační programy. V minulém roce bylo v rámci dotačního programu NZÚ celkem podáno přes 6 000 žádostí a z fondu bylo vyplaceno více než 1,4 miliardy korun. Od vzniku programu v roce 2009 proplatil dotační fond 20 miliard korun, které byly rozděleny mezi 74 024 žádostí, jejichž celkový počet stále narůstá.

Vedle NZÚ mohou lidé čerpat dotace také z dalších českých programů, jako je Panel+ a Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. „Přínos všech dotačních programů pro snižování energetické náročnosti budov je neoddiskutovatelný. Dotační programy v čele s NZÚ pomáhají investorům i státu. Prostředky, které stát vloží do dotačních fondů, se mu bohatě vrátí v podobě trvalého snížení sociálních výdajů, vyššího výběru daní a samozřejmě i přispěje k vyšší energetické bezpečnosti státu. Mimo to mají výzvy k zateplování pozitivní efekt i na sezónní zaměstnanost ve stavebnictví. Kontinuální běh dotací reflektuje velký zájem ze strany žadatelů a zájem státu na přiblížení se ideálním energetickým parametrům,“ uvádí Pavel Zemene.

zateplení

Bydlíte v bytovém domě? Kontinuální výzva NZÚ se nyní otevírá i vám

Po otevření kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy se od letošního března otevírá časově neomezené přijímání žádostí o dotace i pro pražské bytové domy. Vlastníci bytových domů mohou dotace využít na zateplení, výměnu oken, dveří, kotle, instalaci solárního systému či rekuperaci.

Žádosti mohou lidé začít podávat už od letošního 15. března. „Díky kontinuálnímu běhu dotací pro rodinné a nově i bytové domy se majitelé mohou v klidu bez zbytečného spěchu rozhodnout, v jakém rozsahu a jakým způsobem vyjdou vstříc požadavku snížit energetickou náročnost budovy. Žádost o dotace mohou uplatnit kdykoli během následujících 5 let. Při zateplování je fáze projektování, příprav a konzultování s odborníky velmi důležitá a množství času na rozmyšlenou, stejně jako výběr kvalitního materiálu a stavební firmy, může zásadně ovlivnit kvalitu provedené práce. Neméně důležitá je kontinuita programů i pro výrobní firmy, aby nedocházelo k velkým výkyvům v poptávce“ vysvětluje přednosti kontinuálního přijímání dotací Pavel Zemene.

Reklama