Má zástupkyně a korektorka našeho magazínu Klára Milošová zareagovala na mou výzvu a vyjádřila jasně své názory na současnou pozici bezdětné ženy ve společnosti.

Tak dobře, poslední tvůj komentář pod novinkou byla výzva!

Protože jsem v práci, nemůžu se sáhodlouze rozepisovat. Ale ptal ses, co nás/mě irituje?

Tak tedy, nejvíc mě irituje, že:

-          Mě jako ženu společnost vnímá jenom jako inkubátor pro budoucí potomky, protože jinak nechápu, proč ten tlak ze všech stran, že ty děti musím mít

-          Že je mi diktováno nejen, že je mám mít, jinak jsem jako žena méněcenná, ale že je mi i přímo či nepřímo diktováno, kdy a s kým je mám mít… že třeba musí být otec dítěte u porodu, jinak mě prostě můj partner dost nemiluje… že zkrátka MUSÍM to a tamto

-          Že po porodu dítěte mnoho žen ztratí svoji identitu, začnou se chovat jako šišlající pindulíny a na čele mají napsáno: JÁ JSEM PORODILA, KDO JE VÍC.

-          Že se na mě Velké Matky dívají a pohledem říkají: Ty chudinko bezdětná (přitom často závistí můžou puknout, když si můžu jako bezdětná dovolit věci, na které ony můžou leda tak zapomenout (nebo vzpomínat…))

-          Že spousta žen má děti jenom proto, že je k tomu „někdo“ dotlačí, a podle toho to potom vypadá.

-          A že si spousta nejenom žen, ale i mužů, neuvědomuje, že početím a porodem starost o děti nekončí, ale začíná – že je třeba z těch dětí vychovat slušné lidi.

Tak.


Díky Klárko za Tvůj názor. Já ti sám za sebe na část těch argumentů odpovím sám za sebe.

Člověk, ať chce, nebo ne, je jen jedním ze živočichů obývajících naši planetu. Lidi stejně jako jiní živočichové se dělí na dvě pohlaví. Jedno mužské, druhé ženské. Aby zvířátko člověk nevymřelo, je potřeba, aby se pářilo a rozmnožovalo. Příroda to tak chtěla a vybavila nás vším potřebným, tělem, orgány, instinkty, hormony, prostě vším, co je k tomu potřeba.

Naše společnost (myslím auroamerický kulturní prostor) je zparchantělá. Obecně důležité instinkty potlačujeme svou pohodlností a často je již nemáme, nebo je nechápeme.

Ten tlak, co okolo sebe cítíš, je tlak těch instinktů. Příroda říká, že žena, která v plodném období nemá dítě, je divná. A naopak těm, co dítě mají, dává pocit spokojenosti. To příroda v nás bojuje za naše přežití jako druhu.

Pokud v nás zvítězí ona pohodlnost,  vymřeme.

Proto je mým heslem, milujme se a množme se.  A jak tě znám, až budeš mít miminko, taky svět uvidíš jinou optikou. Až ti malá kvíčala čapne ruku, stiskne a oddaně se na tebe podívá, zařadíš se po bok nás ostatních. I když samozřejmě si zachováš důstojnost…

Dnešním tématem dne je Den dětí. Proč si je pořizovat, proč si je nepořizovat. Jsme na své děti hrdí, vkládáme do nich své ambice, Prostě si o nich povídáme. Přispějte svým názorem, zapojte se do polemiky, pochlubte se na e-mail:

redakce@zena-in.cz

Příspěvek, který se mi bude nejvíce líbit, odměním pytlem s bonbony  nimm2

nimm 2

Atˇsi i děti ve vašem okolí užijí sladkostí…

Reklama