snih

Konečně jsme se dočkali pravé zasněžené zimy. Čerstvý „prašánek“ přikryl bílou peřinou všechno šedé a neutěšené. Pro přírodu je sníh velkým darem, neboť je zdrojem životadárné vody, ale jsou i případy, kdy může škodit.

Dokud je sníh sypký a relativně lehký, je pro přírodu opravdovým „požehnáním“. Funguje nejen jako tepelný izolant, ale i jako budoucí zdroj vody v době tání. Rostliny pod sněhovou pokrývkou lépe snáší mrazy a snáze přezimují. V zahradách svědčí sníh zvláště cibulovinám, nízkým trvalkám a hluboko zrytým záhonům. Přebytek sněhu, který odklidíme z chodníčků, můžeme klidně nahrnout pod ovocné stromy a keře.

Také rostliny přezimující ve velkých nádobách nám budou za příděl sněhu vděčné.

Ale ne všechny sněhovou pokrývku snášejí dobře. Jde především o „exotické“ rostliny, které u nás sice přezimují, ale sníh v jejich domovině nebývá. Jde o juky, zimovzdorné kaktusy, pampové traviny, ale také lewisie a levandule. Z těchto rostlin bychom měli sníh opatrně setřást, dokud to jde. Až bude tát, sníh ztěžkne a v noci opět přimrzne, mohlo by být už pozdě.

Okrasné trávy, vysoké trvalky a sloupovitě rostoucí jehličnany můžeme ochránit tím, že je svážeme. Těžký tající sníh je tak snadno nerozlomí a neporuší tak jejich kompaktní tvar. Kulovité tvary korun, třeba buxusy, okrasné vrby, stálezelené keře nebo růže na kmínku je dobré chránit netkanou textilií, z níž opatrně sníh setřásáme.

Nejvhodnější dobou je poledne, kdy teploty trochu povolí. Sníh, který je přimrzlý, se nesnažíme odstraňovat a na větvích ho raději necháme. Zvláště u zimostrázu, cesmíny a pěnišníku by mohlo naše počínání zničit pupeny a poupata.

Pokud na vrstvu těžkého mokrého sněhu přibyde další vrstva a na větvích přimrzne, bude to pro stromy velká zátěž. Mrazem zkřehlé větve, hlavně u starších stromů by mohly prasknout. V takovém případě je dobré jejich silné větve podepřít dřevěným sloupkem.

Pokud se tak stane a větev se nalomí, uřízneme ji (kolmo) a ošetříme štěpovacím voskem, nebo latexem.

Je-li prasklina malá, pokusíme se pěvně zafixovat a doufat, že si strom poradí a ránu sám zacelí.

Reklama