Praha je plná zajímavých míst, o kterých nemusí člověk ani vědět. Díky úžasným knížkám Ivany Mudrové - Prahou otevřenýma očima, už jsem objevila nejedno z nich. Tentokrát to byl židovský hřbitov v Praze na Žižkově.

V Mahlerových sadech, ve Fibichově ulici hned vedle Žižkovské věže, leží  židovský hřbitov, který sloužil od roku 1680 jako morové pohřebiště. Bylo zde pohřbeno asi 37 000 osob. Z jeho původní plochy však uvidíme dnes jen jeho malou část. Ústředním pražským hřbitovem zůstal až do roku 1890, kdy jeho funkci nahradil Nový židovský hřbitov na Olšanech.

Původně zabíral židovský hřbitov celou plochu dnešních Mahlerových sadů. V roce 1925 ale byla jeho velká část změněna na park. V roce 1960 vznikl tak velký park, kvůli kterému byly zničeny celé tři čtvrtiny hřbitova. Náhrobní kameny byly povaleny a zasypány hlínou.

Poslední úpravy zde probíhaly v letech 1985-1992, za stavby Žižkovského televizního vysílače. Hlína s ostatky byla prý tehdy v noci vyvážena pryč nákladními automobily.

Z původního hřbitova tak zbyla pouze jeho severní část, která byla oddělena od okolí plotem. Hřbitov je nyní v péči pražské Židovské obce. Po mnohých rekonstrukcích a úpravách je od roku 2001 přístupný veřejnosti.

Zde si můžete hřbitov a sady prohlédnout.

Na celém hřbitově je zakázáno focení, fotografie jsou tedy z místa směrem k věži, kde je na hřbitov velmi dobře vidět.

vchod

otevirackahrbitov

Mapu otevřete kliknutím na obrázek...

mapa

Pokud byste chtěli poznat další zajímavá místa v Praze, o kterých se tolik nemluví a nepíše, zkuste knížky Ivany Mudrové, Prahou otevřenýma očima, je to úžasné počtení!