Mezilidské vztahy jsou záležitost složitá; vždyť každý člověk je originál se specifickým chováním a vnímáním světa. V tomto smyslu je logické, že co jeden považuje za normální, může druhý vidět jinak. Pokud se ale rozdílnost povah a zažitých vzorců jednání začne citelněji odrážet v partnerském vztahu, může jít o začátek konce. Zásadní je uvědomit si hrozící nebezpečí pramenící z toxického chování a začít jednat. Nač si dát pozor?

vz.jpg
Foto: Shutterstock

Nechovejte se jako sólový hráč

Pryč jsou doby, kdy jste jednala jen sama za sebe. Ve vztahu, který myslíte vážně, je třeba jistých ústupků, ať už všichni ti odmítači kompromisů hlásají cokoli. Používáte-li příliš často zájmeno „já“ a jen výjimečně je nahradíte slůvkem „my“, není to tak docela v pořádku. Jste pár a společné plánování by mělo být samozřejmostí. To v žádném případě nevylučuje fakt, že jste stále svobodná bytost. Ve zdravém vztahu vedle sebe fungují dva sebevědomí lidé, kteří si navzájem vycházejí vstříc, vnímají jeden druhého jako svou součást, ale udržují si také vlastní celistvost.

Zapomeňte na neustálou kritiku

Zamilovanost je skvělý pocit. Svět se zdá přátelštější, vůně voňavější, barvy jemnější a chutě delikátnější. Po čase ale zákonitě přijde vystřízlivění. Je-li kocovina příliš silná a vy máte nutkání všechno na partnerovi „opravovat“, není to v pořádku. Komunikace je důležitá a žádoucí, i to je ale třeba umět. Neustálá kritika unaví a vyčerpá obě strany, proto je namístě zastavit se a zvážit, zda i přes všechny chyby partnera milujete a přejete si s ním zůstat. Drobnosti doladíte, velké věci nikoli.

Nechovejte se jako jeho matka

Další, čemu je nutno se vyhnout, je pasovat se do role pečovatelky. Nejste to vy, kdo nejlépe ví, co je pro druhého dobré, a ani věčná starost o blaho svého milovaného není v dlouhodobém horizontu sexy. Nikdo přece nechce žít se svou matkou (anebo v opačném případě s otcem).  

Nevzdávejte se své individuality

Častá chyba, kterou řada (nejen) žen ve vztahu dělá, je ztráta vlastní integrity. Přestávají být celistvé a jisté samy v sobě. Postupně ztrácejí svou individualitu i tvář tím, že se naplno přizpůsobí životu jejich partnera. V takovém případě nebude nejspíš šťastný ani jeden z páru. Proto nikdy nedopusťte, abyste namísto po své cestě kráčela cestou svého partnera. Zůstaňte originální, protože právě v tom tkví vaše kouzlo.

Nelžete

Nemusí nutně jít o velké lži, ale znáte to. Miska jednou přeteče a trpělivost bude u konce. Poslední malá lež může spustit vodopád výčitek a problém je tu. Snažte se být ve vztahu pravdivá a říkejte také věci, které se vám úplně říkat nechce. Nemlžte, abyste se později nezamotala do pavučiny vlastních lží. Pravda má jednu velkou výhodu: nemusíte si pamatovat, co jste komu řekla.  

Nezapomeňte na vzájemný respekt

Navzájem si sebe vážit je alfou a omegou šťastného vztahu. Proto nikdy nezapomínejte na to, kým je váš partner a proč jste si ho vzala. To samozřejmě platí i opačně. Přestane-li si jeden druhého vážit, blíží se vztah do (neveselého) finále.

Nevyvolávejte hádky na veřejnosti

Přestože se to někdy jeví jako velmi těžké, je třeba zachovat si jistou úroveň a nevyvolávat hádky na veřejnosti. Cokoli vás na partnerovi štve, neřešte nikdy před publikem. Je to ponižující a nepříjemné pro všechny zúčastněné. Některé věci zkrátka patří domů, za zavřené dveře.

Čtěte také:

Zdroje: medium.compsychologytoday.com