Tak nám po týdnu vysvitlo sluníčko, ptáci po ránu překrásně zpívají v korunách vzrostlých olší, květiny rvou asfalt, aby nám zpříjemnily návrat životadárného jara a živočichové se milují přímo v pětistupech.

Pojďme, milujme se, množme se a buďme na sebe hodní!

m

Vybrala jsem si dnes bohulibé téma o lidské solidaritě, pochopení, účasti a lásce jednoho k druhému. Povídali jsme si o nezištnosti a toleranci. Ó, jak nám bylo krásně!

Až do kávovaru.

Ne, neříkám si o veřejný pranýř a nenavrhuji ho ani pro vítězku onoho ďábelského přístroje.

Navrhuji vyrýpnout patou ďůlek v rodné hroudě, vložit do vzniklé jamky válečné topůrko i s ostřím a nechat celou kauzu „ANKETA“ a její efekt odplynout v míru do krajiny všeho, co je „lived“.

Stále jsme ještě přece především lidé dobří a schopní odpouštět drobné přešlapy, už jen proto, že nikdo z nás nemůže vrhnout do prostoru horninou na důkaz andělské čistoty.

Příští soutěž budiž vyhodnocena losem!

Tady se sice vystavujeme nebezpečí, leč zdaleka ne tak velkému, neb všichni jsme zde neposkvrnění a slovo „protekce“ je nám asi tak stejně blízké jako Eskymákovi fíky.

Jak jistě všichni víte.

Obraťme své zraky ku kráse ducha a hleďme najít na sobě něco povznášejícího.

Máme na to času dost. Minimálně celý víkend, který budiž příjemný, odpočinkový a povzbuzující.

Výherkyně dnešního vydání byla VYLOSOVÁNA.

Stala jsem se jí JÁ za ranní novinku!

Ne?


No tak dobře – Je to KARINEČKA za příběh s názvem

Karinečka: Mám za muže dobrého člověka

Mějte se hezky a buďte v míru.

Reklama