Rádi bychom se věnovali závažnému tématu – onemocnění schizofrenie. Řada z nás má ve svém okolí někoho, kdo může trpět vážnou duševní nemocí. Takovým onemocněním může být například schizofrenie.

schizofrenie

Protože to není běžné onemocnění, které nás potká několikrát za život jako například chřipka nebo angína, je možné, že o takovém onemocnění moc nevíte. Při tom může postihnout někoho z vašeho okolí, třeba děti nebo sourozence. A pak se budete muset naučit s ním onemocnění sdílet, pomoci mu.

Chceme tedy rozpoutat diskusi na téma schizofrenie – co o této nemoc víte, zda jste se s tímto onemocněním setkaly nebo dokonce se týká osobně i vás – trpí tím někdo z vašich blízkých. I když je to složitá situace, velmi záleží na prostředí, na blízkých lidech, na rodině, kde schizofrenik vyrůstá, kdo o něj pečuje či je s ním ve vztahu.

Může se stát, že tato nemoc propukne v dospělosti – že onemocní třeba váš partner nebo rodič a vy se budete muset tomuto problému postavit, pomoci mu v léčbě. Se schizofrenií je spojeno velké množství mýtů, u laiků je zaměňována s jinými nemocemi.

Proto chceme na toto téma diskutovat a dodat vám formou zajímavých článků hodnotné informace o nemoci jako takové, možnostech léčby, rady pro blízké okolí. To, jak poznat schizofrenii u dospívajících dětí a na koho se obrátit.

Budeme rádi, když se do tématu aktivně zapojíte.

Příznaky schizofrenie:

Na rozdíl od obecně rozšířeného přesvědčení schizofrenie není rozštěpení osobnosti. Vnímání reality u lidí se schizofrenií má však tendenci být velmi odlišné od vnímání lidí kolem nich. Lidé se schizofrenií často zažívají následující:

  • slyší hlasy, které ostatní lidé neslyší
  • věří, že druzí lidé čtou a ovládají jejich myšlenky nebo se proti nim spikli
  • halucinace nebo bludy

Život ve světě zkresleném halucinacemi a bludy dává lidem se schizofrenií cítit se vystrašeně, úzkostlivě a zmateně. Mohou se stát izolovaní a bázliví ze světa kolem nich. Důsledkem toho se často stávají samotářskými.

Schizofrenie rovněž ovlivňuje chování nemocných/pacientů. Typickými chováními jsou:

  • odtažitost nebo samotářství
  • zdání nezaujatosti nebo naprosté zaujatosti věcmi, které nemusí být reálné
  • nehybnost po celé hodiny, vydávání zvuků, naprostá strnulost
  • vytrvalé nutkání se pohybovat nebo něco dělat a neschopnost sedět v klidu
  • bdělost, extrémní ostražitost a bytí „na pozoru“.

Těmito neobvyklými projevy chování mohou být ostatní lidé znepokojeni a někdy dokonce vyděšeni.

Příčiny schizofrenie

Vědci naznačují, že schizofrenie má sklon vyskytovat se v rodinách a v mnoha případech se dědí. U dítěte, jehož rodič je schizofrenik, existuje asi 10% pravděpodobnost, že se tato nemoc rozvine i u něj. U celkové populace toto riziko činí asi 1–2 %. Přesto u identických dvojčat – které sdílí identickou genetickou výbavu – je pouze 50% pravděpodobnost, že budou postižena obě dvojčata. To naznačuje, že schizofrenie není předurčena genetikou, přestože genetické faktory v ní hrají určitou roli.

Naše diskusní téma zní:

Víte, co je schizofrenie? Už jste se s ní setkaly? Jaká je vaše zkušenost?

Abyste si o této nemoci udělaly představu, můžete si pustit krátký animovaný film, který najdete na této stránce: http://www.schizophrenia24x7.cz/meet-mark

Více informací najdete na http://www.schizophrenia24x7.cz

Děkujeme za vaše přízpěvky, rádi bysme vybrali pět z vás, kterým pošleme redakční dárek - balíček s luxusní kávou Carte Noire

Reklama