Zápisy do prvních tříd už klepou na dveře. Školní aktovka možná zaujímá čestné místo v pokojíčku vašeho potomka a vás se zmocňuje nervozita? Není proč, zápis není ničím, čeho byste se museli obávat. A už vůbec nemá smysl se trápit tím, že vaše dítě neumí třeba číst, zatímco sousedovo ano.

"Není důležité,  jestli dítě  umí číst či psát. Mělo by ale znát své jméno, příjmení, vědět, kde bydlí, a mělo by být do jisté míry soběstačné," vypočítává požadavky učitelka základní školy Markéta Pekárková. Jinými slovy - nejde ani tak o konkrétní vědomosti a dovednosti, jako o celkovou zralost dítěte.

Nemá smysl snažit se pár dní před zápisem dítě učit za každou cenu dovednosti, o kterých si rodiče myslí, že by po něm mohla škola chtít. "Rodiče by v žádném případě neměli nacvičovat některé úkoly, o kterých se doslechli, že se při zápisu realizují. Dítě tak totiž může podat výkon zkreslený nácvikem, a tak si učitel nemusí všimnout některých disproporcí a nedoporučí ani dítě k odbornému vyšetření," uvedla pedagožka Anna Kucharská na serveru www.portal.cz.

Dětství, nebo dřina?

Pozor, nestrašte děti tím, že teď už jim skončí dětství a začne dřina. Za prvé to není nutně pravda, za druhé byste jim tím školu jen otrávili. "Je nesprávná představa, že dítě si prvních šest let "hraje" a pak začne opravdové učení," uvedl před časem psycholog Václav Mertin. Ideální podle něj je průběžné učení poznáváním okolního světa, a to i s rodiči, kteří by proto neměli čekat, že s nástupem do školy bude všechno na této instituci.

Děti se často na zápis těší, ale některé se jej bojí. Každopádně je to pro ně počátek velkých životních změn. Bylo by však chybou představovat jim ho jako zásadní zkoušku, protože by je to zbytečně stresovalo. Dítě si jistě zaslouží, abyste pojali den zápisu jako mírně slavnostní, kdy dítě nemusí do školky, ale jde třeba s rodiči na oběd do restaurace. 

Zvažujete ještě stále odklad? "Děláte-li to bez konkrétních důvodů, ale jen proto, že chcete dítěti prodloužit dětství a usnadnit nástup do školy o rok později, můžete mu spíš ublížit. Šestileté děti se totiž chtějí učit a nasávají nové poznatky velmi snadno, doslova jako houba, a odklad by jeho vývoj brzdil," soudí učitelka Pekárková.

Co by mělo dítě umět? Požadavky jednotlivých škol se liší, stejně jako podoba vlastního zápisu. Někde se odbude za pár minut, během nichž dítě sotva nakreslí postavu, jinde si ho "proklepnou" z více stran. Zápis může mít podobu cesty pohádkovým lesem, jinde zkouší, zda děti umí pracovat ve skupině, mnohde se stále drží klasiky v podobě několika po sobě následujících úkolů. Je pravděpodobné, že moderní a propracovaný zápis svědčí o tom, že celá výuka bude pojata zajímavěji, než jak ji pamatujeme my, zatímco klasický zápis bude předznamenávat hodně klasickou výuku. Nemusí to být nutně pravidlem

V zásadě by měl adept na nástup do základní školy umět toto:

 - poznat zvířata a běžné rostliny
 - znát termíny jako "vlevo, vpravo, nahoře, dole...", rozlišit barvy
 - pojmenovat části svého těla, například prsty
 - umět říci, jak se jmenuje a kde bydlí, napsat své jméno, poznat některá čísla a písmena
 - mohou po něm chtít nějakou básničku či písničku, vytleskání rytmu
 - důležitá je také motorická obratnost, která se pozná třeba zavázáním tkaničky, mašle nebo třeba na práci s modelínou
 - součástí zápisu bývá i kreslení 

Zápis a legislativa

 - zápisy trvají podle vyhlášky ministerstva školství od 15. ledna do 15. února
 - přihlásit své dítě do školy musí všichni rodiče dětí, kterým bude do 31. srpna 2005 šest let, tedy i rodiče dětí, které budou mít odklad (na základě doporučení psychologa, pediatra a podobně)

 - zároveň se k zápisu mají dostavit i děti starší, které již odklad měly, a také děti mladší, jejichž rodiče chtějí, aby šly do školy dříve (je to možné u dětí, kterým bude šest let do 31. prosince 2005, opět s odborným doporučením)

 - rodiče mohou, ale nemusí zvolit tzv. spádovou školu, jen v ní však mají na přijetí svého dítěte automatický nárok

 - škola, v níž dítě zápis absolvovalo, posléze posílá písemné vyrozumění

 - je možné jít na zápis do více škol, avšak je dobré co nejdříve informovat tu, kterou jste si nevybrali, aby mohla vzít jiného zájemce

               
Reklama