Viděla jsem následující scénku.
Táta, máma a 2 dcerky, tak 4 a 6 let.
Slavnostně ustrojené, každá si nesla limonádu s brčkem.
Stejné krabičky, ale mladší si usmyslila, že chce právě tu druhou, starší jí to nechtěla dát, a začala plakat. Načež maminka vstala, pití jí sebrala a starší neměla nic.
Mladší se jí posmívala, otec s úsměvem přihlížel.
Potom se šel s tou mladší ještě projít a starší musela za trest sedět na lavičce.

Tak mě napadlo, jak vychováváte dvě děti?
Umíte být spravedlivé, nebo máte to hezčí nebo roztomilejší raději?
Říkáte – jsi starší, musíš mít rozum?
Máte prostě na obě stejný metr?