Jmenoval se Fleming a byl chudým skotským farmářem.

Jednoho dne, když se snažil zabezpečit obživu pro svou rodinu, zaslechl z blízké bažiny volání o pomoc. Uviděl chlapce, který byl uvězněn až do pasu a jistě by zahynul pomalou a strašnou smrtí.
Druhého dne zastavil před farmou elegantní povoz, z něj vystoupil šlechtic, otec zachráněného chlapce. Chtěl dát farmáři peníze, ale ten odmítl.
V tom okamžiku vešel farmářův syn. Šlechtic tedy podal jiný návrh. Zaručí jeho synovi výchovu. Pokud se syn jen trochu podobá otci, budou moci být oba na něj hrdí.

Stalo se.
Chlapec se dobře učil, vystudoval dokonce medicínu v L´Hopital Sainte Marie v Londýně. Pokračoval, až se stal světoznámým. Ano – Dr. Alexander Fleming, vynálezce penicilínu.

Roky ubíhaly.
Jednoho dne, syn šlechtice, kdysi zachráněný z bažiny, onemocněl zápalem plic.
Co mu tentokráte zachránilo život? – Penicilín.
A jak se vlastně jmenoval ten šlechtic? Sir Randolf Churchill.
A jeho syn? Sir Winston Churchill.