64f85439b1d89obrazek.png
Foto se svolením: Imperial Brands

Jaký je tedy tým v Imperial Brands?
Jako personalistka odpovím, že je stabilní a pestrý. Je ale především přátelský, lidský, inspirativní a založený na spolupráci. V České republice máme necelých 140 lidí, celosvětově zaměstnáváme více než 28 000 kolegů a kolegyň. I v prostředí korporátu se nám daří udržet si atmosféru rodinné společnosti. I proto je s námi mnoho zaměstnanců a zaměstnankyň již mnoho let, někteří z nich působí v českém Imperial Brands od samých počátků, tedy přesně 30 let.

Třicet let? Tomu se říká loajalita.
Souhlasím, a že to neměli vždy lehké. Měnilo se prostředí, nástroje, jazyk. Velice si vážíme jejich zkušeností a snažíme se vytvářet podmínky pro jejich další růst. Ostatně, díky razantní proměně našeho trhu v posledních několika letech nemáme o nové výzvy nouzi. A ty jsou zajímavé zase pro nově příchozí posily.

Uvedla jste, že je Váš tým pestrý. Není těžké mít v týmu mnoho individualit a charakterů?
Naopak různorodí lidé se velmi dobře doplňují a přináší týmu potřebnou dynamiku a s ní spojené výsledky. Diverzita je dnes výrazným trendem, ale stačí podívat se do naší každodenní praxe, zatímco někdo přináší zkušenosti a zavedené postupy, jiný zase svěží vítr, nový pohled a moderní nástroje. Někdo rád zpracuje analýzu a jiný rád výsledky odprezentuje. Diverzita tu byla vždy, liší se jen akcent, který jde dnes směrem k problematice pohlaví, věku, zdravotního stavu, národnostní příslušnosti, nebo k sexuální orientaci. Chceme se inspirovat praxí ostatních společností, proto jsme se nedávno připojili k Chartě diverzity. Rovný přístup k zaměstnancům pro nás ale není ničím novým, vytváříme pracovní prostředí, ve kterém se každý může cítit dobře.

Jakým způsobem takovou pracovní kulturu vytváříte a udržujete?
Je to kontinuální proces založený na spolupráci, otevřenosti, komunikaci a lidském přístupu. Vycházíme ze strategie společnosti, definované hodnoty ale uvádí v život naši manažeři. S globálním uspořádáním společnosti a trendem práce z domova se mnohé mění, pořád si ale naši zaměstnanci váží neformální atmosféry a důvěry.

Organizujete i nějaké teambuildingové akce?
Ano, možnost setkávat se mimo kancelář je jeden z našich mnoha firemních benefitů. Ne všechny akce organizujeme přímo, podporujeme iniciativu zaměstnanců. Marketing pravidelně pořádá měsíční pivní středy, pod taktovkou jednatele společnosti zase každoročně vyrážíme na víkendový vodácký výlet. Setkávají se kolegyně a kolegové v regionech a organizujeme také celofiremní konference – je to skvělá příležitost, jak ještě více upevnit vzájemné vztahy a spolupráci.

Jakým dalším projektům se věnujete?
Z oblasti personalistiky je to například Talent management, kde podporujeme potenciál a rozvoj našich zaměstnanců. Zapojili jsme se ale i do spousty projektů, které přímo s personální agendou nesouvisí. Jde například o kampaň Cigaretovník, která motivuje kuřáky k zodpovědnému chování a vyhazování nedopalků do odpadkových košů, nikoli na zem.  

Patříme mezi Top odpovědné firmy, které se zaměřují na principy udržitelného podnikání a odpovědného chování. Udržitelnost a odpovědnost se odráží i v běžném chodu firmy, třídění odpadu je v našich kancelářích samozřejmé, omezujeme spotřebu papíru, zvažujeme obaly u všech nákupů a obecně vnášíme ekologický pohled do firemní praxe. Podporujeme také různé charitativní projekty.

Jakým směrem v oblasti charity míříte?
Zapojujeme se do různých projektů, naši zaměstnanci se účastní například Běhu pro Světlušku, letos jsme podpořili program Pomáhej pohybem, atd. Velkou míru solidarity a snahu pomoci vyvolala v celé firmě i válka na Ukrajině, kde máme pobočku a továrnu. Zaměstnanecká sbírka byla samozřejmostí, podpora však nezůstala jen u ní. Naši zaměstnanci pomáhali i s relokací, mnohdy nabízeli i ubytování ve svých domovech a chatách.

Který z projektů je nejbližší Vám osobně?
Každý projekt, který pomáhá, má smysl a své místo. Moje srdcová záležitost byl projekt Hippokratova armáda od Konta Bariéry, který jsme také podpořili a který během covidové pandemie podporoval lékaře a zdravotní sestry.

A na jaké novinky se v nejbližší době chystáte?
V příštím roce se plánujeme zapojit do akce Národní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day, který se letos bohužel kryl s naší celofiremní akcí. Věnovat se budeme rozvoji, budování firemní kultury, nezapomeneme na péči o zaměstnance. Čeká nás plno práce, která je ale stejně jako náš tým pestrá a velmi nás baví. 

Reklama