FAnn parfumerie se téměř od počátku svého vzniku angažují v celé řadě charitativních projektů ve prospěch dětí - ať už jde o spolupráci s nadací Naše dítě, o mnohaleté projekty s Českým výborem pro UNICEF, s nadací Modrý hroch, i o řadu dalších pomocí konkrétním osobám.

Chceme samozřejmě pomáhat i dál, takže založení nadačního fondu FAnn dětem je logickým vyústěním těchto aktivit. Smyslem naší nadace je cíleně pomáhat těm nejpotřebnějším - tedy dětem, protože v dětech je budoucnost nás všech. Ne všechny děti, které vstupují do života, mají stejnou startovací čáru. Chceme se proto zaměřit na projekty prenatální (předporodní) diagnostiky, na zlepšení životních podmínek dětí s fyzickým či psychickým postižením, ať už v rodinách či v ústavech, na pomoc dětem v dětských domovech i stacionářích a na usnadnění jejich vstupu do samostatného života.

Na smysluplné využití všech prostředků, které se nám podaří získat, budou dohlížet ti nejpovolanější - špičkoví lékaři Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA a MUDr. Radmila Gálová, zkušený ekonom a člen NERV Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., oblíbená herečka Alena Antalová (mimochodem zasloužila maminka čtyř ratolestí), vydavatelka Luxury Guide Ing. Milena Žampová a za FAnn parfumerie RNDr. Anna Kokolusová. Ti všichni vloží do nadace svůj čas a své nemalé znalosti bez nároku na odměnu.

fann

„Velice vítám vznik nadačního fondu FAnn dětem. Účel nadačního fondu zahrnuje nejen všestrannou pomoc zdravotně postiženým, handicapovaným a vážně nemocným dětem, ale jde mnohem dál. Klade si za cíl podporovat i výzkumnou činnost v oblasti péče o matku a dítě, včetně prevence léčby předčasných porodů. A toto já osobně, z pohledu gynekologa a porodníka, považuji za nesmírně přínosné pro celou naši společnost. Feto-maternální medicína a perinatologie je interdisciplinární obor řešící problematiku vzniku a zdravého vývoje nové populace. Bylo prokázáno, že každá investovaná koruna do péče o matku a dítě vytváří 5 -10 násobný zisk v národním důchodu. Většina vyspělých zemí uznává, že vložené výdaje na tuto oblast medicíny jsou nejlepší investicí pro budoucnost lidstva. A jelikož před více než třiceti lety jsem měl možnost být členem kolektivu, který se zasloužil o narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice, a stojím dvacet let v čele největšího porodnického pracoviště u nás, tak velmi dobře vím, o čem mluvím. Při nabídce podílet se na rozvoji nadačního fondu FAnn dětem jsem ani na okamžik neváhal,“ řekl Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, lékařský náměstek ředitele FN Brno pro PRM a přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky MU a FN Brno

Do startu získal nadační fond FAnn dětem rovný 1.000.000 Kč věnovaný manželi Kokolusovými.

O využití finančních prostředků fondu a také o tom, jak můžete přispět nadačnímu fondu FAnn dětem plnit jeho poslání i vy, vás budeme průběžně informovat.

Číslo účtu nadačního fondu FAnn dětem: 107-6275840217/0100

Více je na www.fanndetem.cz.

fanPokud je vám poslání nadačního fondu FAnn dětem sympatické, můžete se připojit i vy.

Stačí si od 1. března do 30. dubna 2014 zakoupit jakýkoliv produkt z linie FANN CARE a 100 % jeho ceny bude IHNED připsáno ve prospěch nadačního fondu FAnn dětem.

Věříme, že budete mít dvojnásobnou radost – z příjemné tělové péče a z dobrého pocitu navíc. A my vám už nyní děkujeme.

 

Reklama