5ee206ea85517obrazek.png
Foto: Shutterstock

Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují, říká Zákon o vodách (Zákon č. 254/2001 Sb.). Ten současně upravuje i možnost odběru vody z řek, potoků, rybníků či přehradních nádrží:

  • Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení.

Když vám stačí málo

V praxi to znamená, že si pro vodu můžete dojít s konví či kbelíkem, ale nesmíte použít jakékoli technické zařízení jako je čerpadlo - byť by bylo jen na ruční pohon.

I toto právo však mohou úřady omezit, a to v případě velkého sucha, kdy hladina daného vodního rezervoáru klesne pod nebezpečnou mez. Při vyhlášeném Zákazu čerpání povrchové vody můžete za její odběr, třebaže jen pomocí konve, dostat pokutu až 20 tisíc korun.

Jestliže potřebujete víc vody

Možná vám pár konví vody nestačí. V takovém případě můžete požádat o speciální Povolení k odběru povrchových vod příslušný vodoprávní úřad. Ten sídlí většinou na odboru životního prostředí úřadu obce s rozšířenou působností. Aby vám vydal třeba i na dobu 10 let Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, bude k tomu potřebovat víc než jen vaši žádost.
Důležité je vyjádření přímého správce vodního toku, případně souhlas vlastníka rybníka. Ti by měli vymezit, kdy už nelze vodu i přes udělené povolení odebírat. Například při nadměrném poklesu hladiny či průtoku vody.

Připravte se i na to, že správce daného vodního toku bude nejspíš chtít k vaší žádosti o vyjádření doložit také mapu s vyznačením dotyčného místa čerpání i pozemku, kde vodu použijete.

Bezplatně lze na základě povolení čerpat maximálně 6 000 m3 za rok, případně 500 m3 za měsíc. Odběr vody nad rámec tohoto množství je pak zpoplatněn. Připravte se, že vás bude stát kolem 10 korun za metr kubický.

Pokud by se vám nechtělo povolení vyřizovat, může vás nelegální odběr pomocí technického zařízení vyjít až na 50 tisíc korun. V případě, že jste právnická osoba, zaplatíte pokutu dvojnásobnou.

Čtěte také:

Reklama