Rozvod. Je to hořký konec celé poloviny českých manželství. Podle zákona o rodině ale může alespoň skončit trochu elegantně – takzvaným dohodnutým rozvodem. V horším případě pak projdete celou soudní „parádou“.

Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, když je manželství hluboce a trvale rozvrácené, že již déle není možné čekat obnovení manželského soužití. Musí přitom brát v úvahu příčiny krachu manželství, a mají-li manželé nezletilé děti. Manželství nemůže být rozvedeno, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dětí.

Dohodnutý rozvod

Je možný, pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí. Soud potom nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede.

K tomu je nutné ještě doložit:
a) notářsky ověřené písemné smlouvy, které upravují vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení a také případnou vyživovací povinnost pro dobu rozvodu.

Pokud mají manželé malé děti, pak ještě musejí mít:
b) rozhodnutí soudu o dohodě, která upravuje poměry nezletilých dětí v době po rozvodu.

Klasický rozvod

Když se manželé na rozvodu nedohodnou, nastupuje „klasika“ – jeden z nich podá návrh na rozvod k soudu. To obnáší nepříjemné veřejné propírání manželských neshod, které je však nutné k tomu, aby soud zjistil skutečné příčiny rozpadu manželství. Soud se vleče, zpravidla proběhnou tři jednání. Jde o děti, majetek, byt, případně o výživné.

Argumentem, který by mohl zabránit rozvodu, je zájem nezletilých dětí, daný zvláštními důvody. Třeba vážným zdravotním stavem dítěte, kdy péče o něj není v silách jednoho rodiče. Manželství však může být rozvedeno i přes nesouhlas druhého manžela.

Tahanice o děti

U rozvodu manželství, ve kterém figurují nezletilé děti, lze (ještě před konečným rozhodnutím soudu) podat návrh na vydání předběžného opatření. Tím lze nařídit, aby bylo dítě svěřeno do péče jednoho z manželů, a jak má druhý manžel přispívat na výživu dítěte.

Po rozvodu někdy dochází k tomu, že jeden z rodičů brání druhému, aby se s dětmi stýkal. I na to zákon pamatuje. Soud má pravomoc rozhodnout, že se například dítě odejme z péče toho rodiče, který styku s dítětem brání, a předá se do péče druhého rodiče.

Víte, že…

o
 Vzory žádosti o rozvod najdete i na internetu.
o Žádost lze sepsat i se soudní tajemnicí.
o Poplatek za podanou žádost o rozvod je 1000 Kč.
o Rozvod průměrně spolkne asi 10 tisíc Kč. Spory však mnohdy překročí i 30 tisíc korun, nejdráž vyjde vypořádání majetku.

Je dobré vědět:

• návrh na rozvod podá jeden z manželů u okresního soudu tam, kde měli manželé poslední společné bydliště,
• soud může řešit v souvislosti s rozvodem i otázku eventuálního výživného pro manželku (manžela),
• rozvodem zaniká společné jmění manželů, na jehož rozdělení se musí obě strany dohodnout.

Co je podle vás nejčastější příčinou rozvodů u nás? Měly by být soudy méně benevolentní a zpřísnit důvody, pro které manželství rozvedou? Myslíte, že dříve bylo méně rozvodů, protože měly pravdu naše babičky, když tvrdily: „Nic se nejí tak horké…“?

Reklama